Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Автомобилни, авиационни и транспортни услуги

Стимул за вашия бизнес

Ние ви помагаме да се съсредоточите върху същественото за вашата организация, добавяйки стойност чрез правилните услуги за осигуряване.

Прецизиране на веригата за доставки с гарантирано качеството. 

В строго регулираните транспортни сектори увереността демонстрира категоричен ангажимент за качество в глобалните вериги на доставки. С преразглеждането на стандартите IATF 16949, серията AS 9100 и IRIS, организациите трябва да осъществят пълен преход до септември 2018 г. и всички одити от юни 2017 г. трябва да отговарят на новите изисквания. 

Нашата гама от автомобилни, авиационни и транспортни услуги

LRQA работи дълго време в автомобилния, авиационния и транспортния сектор, подпомагайки разработването, формализирането и подобряването на стандартите.  Ние предлагаме пълна гама от услуги от сертифициране и обучение до персонализирани програми за осигуряване - всички те са предназначени да ви помогнат да запазите съответствие и да ползвате най-добрите практики. 

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Как можем да помогнем

От независимо одитиране, сертификация и обучение; до технически консултантски услуги; до технология за проверка в реално време; до дигитална трансформация на веригата на доставки, нашите иновативни решения от край до край помагат на клиентите ни да се справят с променящата се рискова среда – да бъдат уверени, че те оформят бъдещето си, вместо да позволят то да оформи тях.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?