Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Автомобилостроене и инженеринг

Подобрете веригата за доставки

Днес превозните средства са по-безопасни и технологично по-напреднали от всякога. Въпреки това, с развитието на технологиите възникват нови рискове, които трябва да бъдат решени чрез ефективни системи, които се фокусират върху непрекъснатото подобряване.

Независимата оценка ни помага да разчитаме, че автомобилната индустрия и машиностроенето правят живота ни по-безопасен.

В една индустрия, която произвежда високорискови продукти и услуги с висока цена в строго контролирана среда, е от решаващо значение за организациите да демонстрират своята ангажираност за спазването на изискванията за производство на превозни средства, основани на най-добрите практики в този бранш. Независимата система за управление на качеството (СУК) ни дава увереност, че превозните средства, които караме всеки ден, отговарят на най-високите спецификации и стандарти в света.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Това помага на вашата организация да увеличи производителността, да намали оперативните разходи, да намали риска и да демонстрира съответствие с правителствените разпоредби, кодексите и стандартите, в чието разработване сме участвали.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?