Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 22000 Безопасност на храните

Нека осигурим най-добрите практики по отношение на безопасността на храните

Приложим за всяка организация във веригата за предлагане на храни, ISO 22000 посочва изискванията за системите за управление на безопасността на храните.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA има водещи позиции на пазара в предоставянето на услуги в областта на ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти – утвърден и високо уважаван стандарт за безопасност на храните. След като взеха участие в разработването на ISO 22000, нашите технически експерти изпълняват одитиране на най-известните организации в хранителната индустрия в световен мащаб.

ISO 22000 е от жизненоважно значение за организации от всякакво равнище, които желаят да демонстрират, че могат да се справят с рисковете, свързани с безопасността на храните и да следват най-добрите практики в това отношение. 

Предимства на ISO 22000

Конкурентно предимство

Сертифицирането по един от водещите стандарти във lашия отрасъл, ISO 22000 ви отделя от всички останали конкуренти.

Непрекъснато усъвършенстване

Усъвършенстване на комуникацията и процесите, свързани с безопасността на хранителните продукти в цялата организация и непрекъснато оптимизиране на веригата за доставки.

Нови търговски възможности

Придобиването на сертификат за безопасност на хранителните продукти дава възможности за нови партньорства с различни организации, изискващи ISO 22000.

Доверие от страна на клиентите

Защитете търговското си наименование и спечелете доверието на клиентите, доказвайки интегритета на вашите производствени програми и управление на веригата за доставки.

Ангажираност на служителите

ISO 22000 подновява вниманието към ангажираността на служителите. Това е от съществено значение за добрата култура по отношение на безопасността на хранителните продукти в организациите.

Намаляване на разходи и време

Анекс SL въвежда интегриран подход за управление на няколко системи, което позволява всички системи за управление да бъдат разглеждани като едно цяло.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 22000?

Увеличаването на потребителското търсене на безопасно и устойчиво производство на храни и фуражи, заедно с нарастващата сложност на веригите за доставки в световен мащаб обуславят силната необходимост за безопасност на хранителните продукти.

В отговор на това, през юни 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нова версия на международните системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS) – стандарт ISO 22000:2018.

LRQA може да ви съдейства както за сертифициране по ISO 22000, така и за преминаване към преработената версия на този стандарт, публикувана през юни 2018 г.

Защо да изберете нас?

Редовни анализи

Техническите експерти на на LRQA взеха участие в разработването на ISO 22000, благодарение на което са натрупали познания за този стандарт без аналог. Това носи на нашите клиенти осезаеми ползи.

Експертен технически опит

Оценителите ни са браншови специалисти, отговарящи на вашите стопански нужди. Това дава възможност за ефективно одитиране на системата за управление на вашата организация.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?