Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сертификация по ISO/IEC 27001 (СУСИ) за управление на сигурността на информацията

Получете сертификация и обучение от експертите на LRQA

Научете повече за тази услуга

 

За всяка организация – независимо от размера или сектора – ISO/IEC 27001 осигурява здрава основа за цялостна стратегия по отношение на информационната и киберсигурността. Стандартът очертава рамка с най-добри практики за СУСИ с цел намаляване на рисковете и защита на критични за бизнеса данни чрез идентифициране, анализ и приложими контроли. Акредитираната сертификация по ISO 27001 демонстрира, че разполагате с процеси и контроли, за да защитавате информацията на организацията си – а също и на клиентите си – във все по-сложната среда за заплахи. Разгледайте често задаваните въпроси за стандарта и нашите предложения.

 

Нашите услуги по ISO/IEC 27001

Нашите услуги по сертификация и обучение могат да се предоставят на място, дистанционно или комбинирано – това Ви предоставя гъвкавост и модел на услугите, който да отговаря на нуждите Ви.

икона на компютърен екран

Обучение

Изградете знанията си за ISO 27001 с набор от курсове, предназначени за различни нива на опит – предоставени чрез множество начини на обучение.

 

image94kd3.png
Анализ на пропуските

Опционална услуга, при която един от нашите експертни одитори ще Ви помогне да идентифицирате критични, високорискови или слаби елементи на Вашата система, преди да пристъпите към официален одит по ISO 27001.

imageao21.png
Акредитиран сертификат

Независим процес от два етапа, който представя ясно Вашите възможности – помага Ви да разширите бизнеса си и да изградите доверие в заинтересованите страни.

intgerated services icon.png
Интегрирани одити

Ако сте внедрили няколко системи за управление, можете да се възползвате от интегрирана програма за одит и надзор, която е по-ефективна и рентабилна.

Всеобхватен подход към информационната и киберсигурността

Богатите ни технически познания и опит, допълнени с широката ни гама от услуги за киберсигурност, ни дават възможност да работим съвместно с бизнеса Ви, за да Ви помогнем първо да идентифицирате специфичните заплахи, пред които сте изправени, а след това да Ви предоставим решения за отстраняването им. Можем да сертифицираме системите Ви, да идентифицираме уязвимостите и да Ви помогнем да избягвате атаки и инциденти, които биха могли да нарушат интегритета на Вашата търговска марка, финанси и оперативна дейност.

infosecurity and cyber services from LRQA - 360 view.png

 

Защо да изберете нас?

local and global.png
Местна и глобална експертиза

Ние сме там, където сте и Вие. С повече от 300 висококвалифицирани одитори и 250 отдадени на работата си специалисти по киберсигурност в цял свят можем да предоставим обслужване на място с всеобхватна глобална всеотдайност към първокласни резултати. Нашите служители са технически експерти със задълбочени познания за рисковете, предизвикателствата, стандартите, разпоредбите и рамките за информационна и киберсигурност.

flexible delivery.png
Гъвкав подход

В повечето случаи всички наши услуги за обучение и сертификация по ISO 27001 могат да се предоставят на място или дистанционно с помощта на безопасни и сигурни технологии. Ако изберете нашите методи за дистанционно извършване, ще получите същото висококачествено обслужване с няколко добавени предимства, включително гъвкавост, бърза доставка и достъп до глобална експертиза.

history of firsts.png
Винаги първи

Ние бяхме първите, получили акредитация от UKAS за предоставяне на сертификационни услуги за широк спектър от стандарти по целия свят. Продължаваме да имаме съществена роля при разработването на различни специфични стандарти и рамки в различни сектори.

beyond compliance.png
Отвъд съответствието

Заедно с награждаваната ни компания за киберсигурност Nettitude можем да Ви помогнем да бъдете една крачка пред комплексните киберзаплахи с помощта на усъвършенствани услуги, които изграждат първа линия на защита и са отговор на всички заплахи и уязвимости.

 

Често задавани въпроси

 • Какво представлява ISO 27001?

  ISO 27001 е международният стандарт за системи за управление, който определя изискванията за система за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Стандартът предоставя рамка с най-добри практики за идентифициране, анализ и контрол на внедряването с цел управление и ограничаване на рисковете, с което се намалява вероятността от нарушение на сигурността на информацията.
  Всяка организация – независимо от размера и сектора – може да използва изискванията и контролите в рамките на ISO 27001, за да внедри ефективна ISMS, която може да бъде сертифицирана самостоятелно.

  Акредитираната сертификация по ISO 27001, предоставена от уважаван и независим сертифициращ орган, демонстрира ангажираност към информационната сигурност и предоставя обективен поглед към устойчивостта и ефективността на Вашата СУСИ. Това помага за изпълнение на договорните задължения, а в много случаи изпълнява ролята на лиценз за търговия.

 • Какви са предимствата на ISO 27001 и защо е толкова важно?

  Защитете данните и репутацията си

  Сертификацията по ISO 27001 показва, че сте установили систематичен подход, основан на риска, към сигурността на информацията, който предлага най-добрите практики за: 

  • разпознаване на рисковете за информационната и кибер сигурността;
  • анализиране на рисковете въз основа на въздействието и вероятността;
  • оценка на рисковете и приоритизиране на мерките спрямо тях въз основа на фактори, свързани с Вашия бизнес;
  • избор на опции за справяне с риска.
  Демонстрирайте съответствие със законите, разпоредбите и договорните изисквания

  Сертифицирането по ISO 27001 изисква да посочите приложимо законодателство, например ОРЗД на ЕС или HIPAA. Това ще окаже положително въздействие върху управлението на риска и корпоративното управление, ще Ви помогне да демонстрирате съответствие и да изпълнявате договорните си задължения.

  Конкурентно предимство

  Сертифицирането от LRQA дава на клиентите и заинтересованите страни увереност, че спрямо рисковете за сигурността – които могат да се отнасят до ИТ, хората, физическата среда и непрекъсваемостта на бизнеса – са предприети адекватни мерки, чиято цел е да се защити информацията.

  Сертификацията по ISO 27001 дава ясен израз на възможностите Ви и демонстрира, че работите в съответствие с международно признати най-добри практики – това Ви помага да разраствате бизнеса си.

 • Как се извършват одитите по ISO 27001?

  Одитите по ISO 27001 следват същия подход като другите системи за управление, основани на Анекс SL. Можете да започнете с обучение и анализ на пропуските, но официалният процес включва одит на дизайна на СУСИ (етап 1) и одит на функционирането на тази система (етап 2). Резултатите от тези одити се преглеждат технически от квалифицирано, независимо лице в LRQA, за да се осигури съгласуваност и съответствие с нашия ангажимент за най-добри практики, определени от акредитиращите органи.

  След като бъде одобрен, сертификатът Ви по ISO 27001 ще бъде издаден и ще започнете тригодишен цикъл на одити за надзор, който ще доведе до одит за подновяване за следващите три години. Надзорът позволява на LRQA и на Вашата организация да управляват промените и да гарантират, че одитите са подходящи за текущите нужди на отрасъла.

 • Колко време продължава сертификацията по ISO 27001?

  След като бъде одобрена, сертификацията е с валидност три години при ефективна поддръжка на системата, демонстрирана чрез програмата за надзорни визити.

 • Какво е включено в типичния обхват на СУСИ и декларацията за приложимост?

  Типичният обхват на сертификата за СУСИ включва дейности, свързани с доставката на продукти и услуги. Не е необходимо да се включват вътрешни дейности или процеси на СУСИ. Целта е да се гарантира на потребителя, че информацията, предоставена при получаване на продукта или услугата, е защитена.

  Декларацията за приложимост се отнася за списъка с избрани контроли. Тя не предоставя подробности за тези контроли, а проследима препратка, използвана като основа на последния одит по ISO 27001. Понякога организациите имат публична версия, която може да се споделя и посочва избраните от Приложение А за ISO 27001 контроли, но това не е задължително изискване.

 • Колко струва получаването на сертификация по ISO 27001?

  Разходите се базират на броя на дните на одит, които са свързани с броя служители в обхвата на СУСИ. Броят на дните за одит е публикуван в акредитационния стандарт ISO 27006, който е достъпен за всички. Ангажирането на акредитиран сертифициращ орган, като LRQA, гарантира, че ще получите предложена продължителност на одита, която е въз основа на най-добрите отраслови практики и е сравнима с всички други акредитирани сертифициращи органи.

  Например организация със 100 служители на пълно работно време трябва да очаква първоначална продължителност на одита (етап 1 + етап 2) между 8 и 12 дни в зависимост от съответния сектор, колко сложна е работната среда, дали се занимава с разработване на софтуер, или има нужда от изграждане на сигурност в продукта. Последващата програма за надзорни визити би била 3 – 4 дни/година, а подновяването 6 – 8 дни.

 • вече имам ISO 9001. Мога ли да го интегрирам с ISO 27001?

  Да – както ISO 9001, така и ISO 27001 се базират на общия модел на най-добрите практики за системи за управление – Анекс SL – основните процеси на управление могат да бъдат оптимизирани, за да отговарят на изискванията и за двата стандарта. Всъщност разработването на система и за двата стандарта подобрява ефективността на организационното управление. Например бизнес цели като растеж често изискват разработване на нови продукти, където сигурността обикновено се възприема като стандарт за качество в съответствие с очакванията на пазара. Интеграцията може също така да сведе до минимум дублирането, което може да доведе до намаляване на времето за одит, предоставяйки рентабилна опция.

 • Какво представлява типичният процес за сертифициране по ISO 27001?

  Пътят, по който Вашата организация поема за постигане на сертификация по ISO 27001, често зависи от нивото на зрялост на бизнеса Ви по отношение на информационната сигурност и по-широкото управление на риска, наред с други фактори. Но обичайният процес за сертификация по ISO 27001 включва 3 основни стъпки.

  • Одит на етап 1 – преглед на документация и планиране: Вашият одитор ще прегледа структурата и документацията на Вашата система за управление – в повечето случаи това се извършва дистанционно.
  • Одит на етап 2 – оценка на внедряването: Вашият одитор ще оцени внедряването и ефективността на Вашата СУСИ в съответствие с изискванията на ISO 27001. Ако няма несъответствия, ще получите Вашата сертификация. Този етап може да бъде извършен дистанционно или на място.
  • Промотирайте сертификацията си по ISO 27001: Вашата сертификация демонстрира ангажимент към международно признати най-добри практики и непрекъснато подобрение – това Ви помага да разширявате бизнеса си и да отговаряте на изискванията на клиентите.
 • Какво представлява ISO 27002:2022 и какво е въздействието му?

  Публикуването на ISO 27002:2022 предоставя актуализация на списъка с контроли, налични в ISO 27001, който е от 2013 г. Преработените контроли отразяват развитието по отношение както на заплахите, така и на най-добрите практики в момента, а широкият обхват на ISO 27002 осигурява широко и ефективно приложение на мерките за управление на риска. Организациите могат да използват пълния списък с контроли, за да се справят с идентифицираните рискове или да откриват потенциални пропуски – това им помага да бъдат една крачка пред сложната и постоянно развиваща се среда на заплахите пред бизнесите днес.

 • Разработва ли се нова версия на ISO 27001?

  На 25 октомври 2022 г. беше публикувана нова версия на ISO 27001. С помощта на новите контроли, посочени в ISO 27002:22, организациите ще трябва да преразгледат оценката си на риска и да определят дали трябва да се прилагат нови процедури за третирането му.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?