Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 27001 Сигурност на информацията

Нека защитим информационните Ви активи

ISO 27001 е международно призната система на управление на сигурността на информацията. Нейната цел е да подпомогне организациите в следването на най-добрите практики за подобряване сигурността на информацията.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Във времената на технологичен напредък е от съществено значение данните на организацията ви и тези на вашите клиенти да бъдат защитени. Въвеждането на система за управление на информационната сигурност (ISMS) и придобиването на сертификат по ISO 27001 ще гарантира, че вашата организация разполага с процеси и управление, които могат да предпазят информационните ви активи и да се справят със заплахите от кибератаки.

Предимства на ISO 27001

Защитаваме данните и репутацията Ви

Сертифицирането по ISO 27001 демонстрира пред заинтересованите страни, че използвате систематичен подход, основан на риска, за управление на безопасността на информационните си активи. С въвеждане на ефективно управление на сигурността на информацията, вашата организация ще упражнява непрекъснато оценяване на рисковете и заплахите и ще изпълнява действията, необходими за тяхното отстраняване. 

Бъдете крачка напред

Сертифицирането по ISO 27001 изисква да посочите приложимо законодателство, например Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС. Това ще окаже положително въздействие върху управлението на риска и корпоративното управление. Тази система ще демонстрира пред вашите клиенти и други заинтересовани страни, че прилагате методи на управление и процедури за защита на техните данни, предотвратявайки нарушения на сигурността.

Конкурентно предимство

Придобиването на сертификат по ISO 27001 при LRQA демонстрира публично и независимо вашите способности и ви осигурява конкурентно предимство спрямо дружествата без сертификат при явяване на търгове, поставяйки ви в позиция на надежден доставчик.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 27001?

Ако желаете да придобиете сертификат ISO 27001 , ние можем да ви помогнем. LRQA е водещ доставчик на услуги за сертифициране на системи за управление на информационната сигурност в световен мащаб. Можем да ви помогнем с въвеждането на ISO 27001 чрез обучение и анализ на пропуските.

Защо да изберете нас?

Акредитиран сертификат

Ние сме първият орган за сертифициране, получил акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). В лицето на LRQA вие избирате организация, разполагаща с традиции и доказани възможности за оценяване на съответствието с ISO 27001.

Обхватът на акредитиране на LRQA обхваща всяка организация във всеки отрасъл. Това дава на нашите клиенти увереност в техническите ни възможности и способността ни за оценяване.

Експертен технически опит

Нашите оценители са квалифицирани професионалисти, притежаващи задълбочени познания относно сигурността на информацията и информационните технологии и отговарят на вашите стопански нужди за ефективно и задълбочено одитиране на системата ви за управление.

Необходимо е да изпълним оценяване на организацията ви за съответствие с ISO 27001, но сме отворени за нови идеи и признаваме техния потенциал. Нашият прагматичен подход гарантира положително въздействие върху вашата организация на момента и в дългосрочен план.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?