Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 14001 Управление на околната среда

Подобрете екологичните си показатели

ISO 14001 приканва организациите за ефективно управление на въздействието, което оказват върху околната среда чрез ангажираност за предотвратяване на замърсяването, спазване на закона и непрекъснато подобрение.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Сертифицирането по ISO 14001 Системи за управление на околната среда с LRQA помага на организациите да демонстрират непрекъсната ангажираност относно подобряването на екологичните си показатели. Този стандарт е подложен на подробна преработка, за да се гарантира, че неговата насоченост и цел подкрепят променящите се нужди на съвременния свят и отразяват все по-сложната среда, в която функционират организациите.

ISO 14001:2015 поставя по-силен акцент върху ефективното подобряване на екологичните показатели и включва управлението на околната среда в стратегическите планове на организацията. Този стандарт е подходящ за всяка организация или бранш.

Предимства на ISO 14001

Спазване на законодателството в областта на околната среда

Сертифицирането по ISO 14001 може да помогне на Вашата организация да спази законовите изисквания с помощта на систематичен подход за съобразяване с текущото и идентифициране на бъдещото законодателство.

Подобрено управление на риска по отношение на околната среда

ISO 14001 може да спомогне за управление и подобряване на ефективността  в ключови области на измерване, напр. използване на по-малко енергия, намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и понижаване на разходите за суровини и консумативи. По този начин се намалява необходимостта от стратегии за противодействие, например почистване на вредни субстанции и съдебни дела,  които биха довели до уронване на престижа и съдебни спорове.

Повишено доверие

Независимото оценяване по ISO 14001:2015 повишава степента на доверие във Вашата организация и Ви осигурява конкурентно предимство спрямо дружествата без сертификат при явяване на търгове.

Управление на риска

Сертифицирането по ISO 14001:2015 спомага за демонстриране на управлението на рисковете, касаещи околната среда и наличието на непрекъснати подобрения спрямо определени цели.

Намаляване на разходите

Насърчавайки непрекъснато подобрение по отношение на определени екологични цели, стандартът ISO 14001 може да спомогне за по-ефективно използване на суровините и повишена производителност, водеща до намаляване на разходите.

Лесен за интегриране

Системата за управление по ISO 14001:2015 споделя обща структура с други стандарти, например ISO 9001 и ISO 45001. Това дава възможност за лесно интегриране на системите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 14001?

Ако се интересувате от придобиване на сертификат ISO 14001, можем да Ви помогнем. LRQA предоставя услуги за сертифициране по ISO 14001, обучение и анализ на пропуските, акредитирани от UKAS, отговарящи на изискванията на международния стандарт за системите за управление на околната среда.

Ние сме специализирани в предлагането на услуги в областта на съответствието в системите за управление, подкрепени от експертни становища, отразяващи нуждите на отрасъла. Ангажирани сме със задълбочено изследване на всеки проблем с точна аналитична прецизност, за да бъдат заключенията ни винаги точни.

Защо да изберете нас?

Опит

LRQA участва в разработването на стандарти, оценяване и сертифициране на системите за управление на околната среда в продължение на повече от 25 години.

Експертен технически опит

Експертите на LRQA взеха участие в техническия комитет на ISO, разработил ISO 14001:2015 и могат да предоставят подробна информация от първа ръка относно изискванията на стандарта и тяхната логика. Нашите оценители са избрани заради опита и експертните си познания. Поради това можете да бъдете уверени, че те са наясно с предизвикателствата в екологичен аспект, с които се сблъсквате и възможностите, които ще се открият пред Вас, независимо от бранша, в който е Вашата организация.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?