Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 9001 Управление на качеството

За по-добра удовлетвореност на клиентите и повишена ефективност на работа

Повече от един милион организации в целия свят са сертифицирани по ISO 9001, което превръща този стандарт в може би най-значимия, създавана някога.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Придобиването на този сертификат от LRQA демонстрира, че системите за управление на качеството във Вашата организация следват устойчив и световнопризнат подход, насочен към непрекъснато подобрение на процесите и управление на рисковете за бизнеса, отразяващ нуждите и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни.

Предимства на ISO 9001

Удовлетворени клиенти

Подходящ за всяка организация или бранш, стандартът ISO 9001:2015 позволява на Вашата организация да демонстрира ангажираност относно удовлетворяването на нуждите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни чрез качество и непрекъснато подобрение.

Нови търговски възможности

В редица случаи независимото сертифициране по ISO 9001 от трета страна е изискване за възникването на търговски отношения. Благодарение на световнопризнатото ни име, придобиването на сертификат от LRQA може да осигури на Вашата организация конкурентно предимство. Дори в случаите, при които сертифицирането не е задължение по договор, то предоставя доверие за развитие на надеждни търговски отношения във веригата на доставки.

Оптимизирани процеси

Следвайки принципите на най-добрите практики от ISO 9001, придобиването на сертификат спомага за изработване на по-стабилен подход за управление на риска и подобрено разбиране на вътрешната и външната среда на Вашата организация, което би допринесло за повишаване на нейната производителност и ефективност.

Лесно интегриране

ISO 9001 е в съответствие с Анекс SL, определящ структурата на високо ниво за новите и преработените стандарти на ISO, което в голяма степен улеснява интегрирането на системите за управление в една-единствена "система за управление на дейността", спомагайки за намаляване на разходи и усилия.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 9001?

LRQA предлага набор от услуги в отговор на Вашите нужди. Ние сме специализирани в областта на съответствието в системите за управление, включително обучение, анализ на пропуските и сертифициране. Изследваме задълбочено всеки проблем с точна аналитична прецизност и разнищваме всичко докрай, за да бъдат заключенията ни винаги точни. 

Защо да изберете нас?

Акредитация

LRQA е първият орган за сертифициране, получил акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). Можете да се доверите на нашия опит, експертни познания и професионализъм при извършване на сертификационни услуги.

Експертен технически опит

Нашите оценители са браншови специалисти, отговарящи на Вашите стопански нужди. Тяхната цел е да Ви донесат допълнителни ползи чрез ефективно и задълбочено одитиране, водещо до непрекъснато подобряване на системата за управление и на търговската дейност.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?