Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Проверка на веригата за доставки

Вашият партньор в управлението на качеството на веригата за доставки

Ние ви помагаме да оптимизирате разходите за качествена снабдителна верига и да намалите рисковете.

Нуждаете се от повече информация или да заявите оферта

В свят, пълен с неизвестни, ние ви пазим гърба.

Днес веригите за доставки са разнообразни, често обхващащи няколко страни. Как да се уверите, че вашите доставчици са квалифицирани, отговарят на вашите спецификации и прецизни към сроковете?

Ние не сме само доставчици - ние сме партньори.

Ние се грижим за навременното изпълнение на вашите проекти, като ви представляваме в производствената площадка на доставчиците. Не само ще ви държим в течение с редовни доклади, но и чрез нашата технология за дистанционно наблюдение можете да следите как върви производството. 

Как можем да помогнем

С широка мрежа от надзорници и инспектори, разположени в повечето производствени региони, ние можем да осигурим надзор на проекти, по заявка или на постоянна основа. 

Можете да научите повече за нашите услуги, като посетите нашия Глобален уебсайт от линковете по-долу.
Нуждаете се от повече информация или да заявите оферта

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?