Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Качество, околна среда, здраве и безопасност

Изграждаме основите на най-добрите практики

Удовлетворявайте клиентите, намалете въздействието върху околната среда и създайте по-здравословно и безопасно работно място със сертифициране на независими системи за управление.

Доволни клиенти, по-добро управление на риска и лесна интеграция.

Акредитираният сертификат по основните стандарти за качество, околна среда и здраве и безопасност показва на контрагентите, че имате ефективни системи за управление – превръщайки ви в привлекателен доставчик, работодател и партньор.

Спектър от услуги: качество, околна среда, здраве и безопасност

Съответствието е важен аспект от осигуряването, а нашите технически експерти превръщат оценката в мощен инструмент за управление, който подобрява и защитава производителността. Разбирайки кое е най-важно за вашата организация и контрагенти, ние ви помагаме да подобрите системата за управление и бизнеса ви чрез пълна гама от услуги за осигуряване и обучение.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Как можем да помогнем

От независимо одитиране, сертификация и обучение; до технически консултантски услуги; до технология за проверка в реално време; до дигитална трансформация на веригата на доставки, нашите иновативни решения от край до край помагат на клиентите ни да се справят с променящата се рискова среда – да бъдат уверени, че те оформят бъдещето си, вместо да позволят то да оформи тях.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?