Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Осигуряване за веригата за доставки

Увереност чрез интегритет.

Нашият подход следва убеждението, че интегритетът на веригата за доставки е неизменно условие за устойчив бизнес и силна репутация на марката в днешния свят.

Научете повече за тази услуга

Обединявайки експертизата си в областта на одита, инспекциите и оценяването, нашите специалисти по веригата за доставки предоставиха персонализирани програми както на място, така и чрез методи за дистанционен одит, за да отговорят на всяко едно изискване – от безопасност на храните и хуманно отношение към животните до проверка на продукти, устойчивост, здраве и безопасност на работното място, отговорно производство и изисквания към качеството.

Нашият опит ни дава възможност да погледнем извън съответствието, анализирайки данните и предлагайки действия, които ще ви предоставят контрол върху най-важните за бизнеса ви въпроси, като защита на търговските марки, изграждането на увереност и поддържане на доверието.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?