Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сертификация, обучение и ресурси по ISO 45001

Научете повече за въвеждането на ISO 45001.

ISO 45001 спомага за смекчаване на риска и подобряване на ефективността на работа благодарение на по-безопасната работна среда и по-здравата работна сила.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Нещата се променят, това е факт. Докато различни външни фактори, които често са извън нашия контрол, могат да повлияят на нашата работа, едно нещо остава постоянно: желанието Ви Вашите служители да бъдат в безопасност.

Сертификацията по ISO 45001 може да Ви помогне да постигнете това чрез намаляване на рисковете, свързани с работното място, както и чрез предоставяне на солидна рамка за здравето, безопасността и благосъстоянието на Вашите служители – без значение какви са калибърът, секторът или географското местоположение на Вашата организация.

ISO 45001 е международният стандарт за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Нормативно изискване във все повече страни, той помага на организациите да демонстрират своята вътрешна и външна ангажираност към безопасността на работното място и да затвърдят репутацията на бизнеса си пред служители и клиенти.

В отговор на предизвикателствата, поставени от COVID-19, Международният акредитационен форум (IAF) удължи крайния срок за миграция на сертификацията по ISO 45001. Съществуващите сертификати по OHSAS 18001 вече могат да се удължат с до шест месеца. Това означава, че периодът за миграция на акредитирани сертификати от OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 се удължава до септември 2021 г.

Предимства на ISO 45001

По-здрава и с осигурена безопасност работна сила

ISO 45001 цели да намали трудовите злополуки, като се фокусира върху създаването на култура за здраве и безопасност, при която служителите се поощряват да поемат активна роля за собствените им ЗБУТ. Това – подпомогнато от силно лидерство с видима ангажираност към ЗБУТ – помага за създаването на култура за безопасност, която води до намалено текучество на персонала, повишена мотивация и подобрен процент на задържане на служителите на работното място – а освен това осигурява и по-здравословни и по-безопасни условия на труд.

Повишаване на продуктивността в максимална степен

ISO 45001 помага на организацията Ви да разбере профилите на рисковете чрез систематичен процес, с което се поддържа здравето и безопасността на Вашата работна сила, като така се намаляват отсъствията от работа и текучеството на персонала, което пък води до повишена производителност.

Съответствие и ангажираност за върхови постижения

ISO 45001 осигурява ясна рамка за управлението на Вашите нормативни и правни задължения. Въвеждането на солидна система за управление по ЗБУТ може да помогне за вдъхването на увереност у заинтересованите страни, с което да се подобри репутацията на Вашата марка и да се осигури конкурентно предимство при подаването на оферти за поръчки и търгове.

Лесно интегриране

ISO 45001 лесно се интегрира с всички нови и преработени стандарти за системи за управление по ISO, като ISO 9001 и ISO 14001, тъй като споделя същите текстове от високо ниво и има обща с тях структура.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 45001?

Предлагаме одит на място и дистанционен одит, GAP анализ иобучения , подходящи за организации от всякакъв размер и от всички отрасли, създадени така, че да Ви помогнат да извлечете възможно най-много от ISO 45001. Работим в сътрудничество с Вас, за да създадем най-добрите варианти за одит и обучение за Вашия бизнес.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за сертификацията и обучението по ISO 45001.

Защо да изберете нас?

Акредитиран сертификат

Ние сме първият орган за сертифициране, получил акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). В лицето на LRQA Вие избирате организация, разполагаща с традиции и доказани възможности за оценяване на съответствието с ISO 45001.

Обхватът на акредитиране на LRQA обхваща всяка организация във всеки отрасъл. Това дава на нашите клиенти увереност в техническите ни възможности и способността ни за оценяване.

Експертен технически опит

Одиторите на LRQA са известни със своите експертни знания в областта; те говорят Вашия език и разбират специфичните за отрасъла рискове, свързани със ЗБР. Техническите експерти на LRQA са участвали в разработването на ISO 45001, а Мартин Котъм, директор на сектора за техническо осигуряване и качество на групата, е председател на ISO/TC 283 – техническия комитет на ISO за стандарти за системите за управление на здравето и безопасността при работа. Ето защо можете да бъдете уверени, че нашите оценители са отлично запознати с изискванията на стандарта и могат да ги споделят с Вас по време на процеса на оценяване.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?