Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Преработватели

Специализирано обезпечаване и защита на марката за преработватели.

Изискванията на потребителите и търговците на дребно за безопасна, висококачествена храна, произведена по устойчив и етичен начин, провокират промяна във веригата на доставки, гарантирайки, че вашият бизнес има правилния партньор за спазване на правилата, което е по-важно от всякога.

Вашата верига за хранителни доставки е толкова сигурна, колкото най-слабата й брънка.

Преди години безопасността на храните беше основната грижа в производството. Днес непрекъснатото развитие на световната верига за доставки означава устойчивост, проследимост и етична търговия, които трябва да бъдат адекватни на изискванията на заинтересованите страни.

По същия начин, в епоха, когато социалните медии могат да задействат глобални тенденции или да съсипят репутацията почти мигновено, осигуряването на оперирането в среда, в която можете да сведете риска до минимум, е от съществено значение за вашата марка и бизнес.

Спазването на тези изисквания не е лесно, но ако сте в партньорски взаимоотношения с правилния доставчик на осигурителни услуги, вашият бизнес може да редуцира одитното натоварване, възползвайки се от по-стабилна програма за одит.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?