Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Преработватели

Специализирано обезпечаване и защита на марката за преработватели.

Изискванията на потребителите и търговците на дребно за безопасна, висококачествена храна, произведена по устойчив и етичен начин, провокират промяна във веригата на доставки, гарантирайки, че вашият бизнес има правилния партньор за спазване на правилата, което е по-важно от всякога.

Връзка с нас

Вашата верига за хранителни доставки е толкова сигурна, колкото най-слабата й брънка.

Преди години безопасността на храните беше основната грижа в производството. Днес непрекъснатото развитие на световната верига за доставки означава устойчивост, проследимост и етична търговия, които трябва да бъдат адекватни на изискванията на заинтересованите страни.

По същия начин, в епоха, когато социалните медии могат да задействат глобални тенденции или да съсипят репутацията почти мигновено, осигуряването на оперирането в среда, в която можете да сведете риска до минимум, е от съществено значение за вашата марка и бизнес.

Спазването на тези изисквания не е лесно, но ако сте в партньорски взаимоотношения с правилния доставчик на осигурителни услуги, вашият бизнес може да редуцира одитното натоварване, възползвайки се от по-стабилна програма за одит.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Hit enter to search

Икона за търсене

Може би търсите?