Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 20000 Управление на информационни услуги

Предоставяне на отлични IT услуги

Стандартът ISO/IEC 20000-1, по-известен като ISO 20000, е приложим за всички организации, които се занимават с управление на IT системи, включително възлагането им на външни изпълнители, както и организации, предоставящи управление на IT услуги на клиентите си.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Ключовите оперативни процеси на вашата организация ще зависят от информационните технологии, ето защо промените в тях изискват и промени в IT системите (хардуер, софтуер, комуникации и техническо обслужване) – това се определя като управление на IT услуги.  Придобиването на сертификат ISO 20000 от LRQA помага на нашите клиенти да се съсредоточат върху предлагането на ефективни IT услуги на потребителите.

Предимства на ISO 20000

Репутация и доверие в търговското ви наименование

Въвеждането на система за управление съгласно ISO 20000 и придобиването на сертификат при LRQA, дава възможност на вашата организация да демонстрира, че предоставяните от вас IT услуги са в съответствие с най-добрите практики в отрасъла. Този стандарт е базиран на работата на OGC (Служба за правителствена търговия) и ITIL (библиотека за инфраструктурата на информационните технологии). Това дава на вашите клиенти увереност, че предоставяните от вас IT услуги попадат в международно приетата рамка.

Сертифицирането по ISO 20000 може да подобри репутацията на вашата организация и да ви разграничи от конкуренцията. Изграждайки подкрепа и доверие в способността да управлявате ефективно предлаганите от вас IT услуги, вашата организация ще повиши шансовете си при търсене на нови търговски възможности.

Удовлетворени клиенти

Стандарт ISO 20000 предоставя на вашата организация възможност за всеобхватен подход, гарантиращ необходимите политики, процедури и процеси за осигуряване на ефективни IT услуги. Наличието на ефективни процеси в организацията показва, че предоставяте оптимизирано обслужване за удовлетворяване на нуждите на клиентите.

ISO 20000 гарантира, че всички служители са наясно с ангажиментите си и сроковете за тяхното изпълнение. По този начин хората и процесите се управляват ефективно и работят за една и съща цел. Това не само гарантира, че предоставяните от вас продукти и услуги удовлетворяват очакванията на клиентите, но и помага за управление и оптимизиране на разходите. 

Непрекъснато подобрение

При действаща система за управление, основаваща се на ISO 20000, прилагането на изискванията за стандарта гарантира, че организацията е предприела процесно-ориентиран подход, водещ до непрекъснато подобряване на системата за управление и на търговската дейност.

Стандартът гарантира, че предлаганите от вас IT услуги са обект на редовно наблюдение и анализи. Това дава възможност на вашата организация да реагира в случаи на каквито и да е организационни промени. Това подпомага непрекъснатото подобрение на системата за управление на IT услуги по отношение на критичните цели и насоки. 

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 20000?

Притежавайки повече от 30 години опит в сертифицирането на организации от телекомуникационния, правителствения, финансовия, IT и правния отрасъл, LRQA разполага с доказан опит в управлението на IT услуги и сертифицирането по ISO 20000. Ние предоставяме услуги по оценяване, включително обучение по ISO 20000, анализ на пропуските съгласно ISO 20000 и сертифициране по ISO 20000 .

Защо да изберете нас?

Акредитиран сертификат

LRQA е един от първите органи за проверка, получили акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS) през 1985 г. Това може да ви даде спокойствие и увереност, че разполагаме с богат опит и специализирани познания за изпълнение на оценяване съгласно ISO 20000.

Експертен технически опит

Нашите оценители са професионалисти, притежаващи техническа квалификация и задълбочени познания в областта на информационните технологии. Те ще изпълнят задълбочено и коректно оценяване на изпълнението и ефективността на вашата система за управление съгласно ISO 20000.

Ние от LRQA се уверяваме, че оценителят, който изпращаме разполага с познанията и уменията, отговарящи на вашите бизнес нужди, за да може да изпълни ефективно и изчерпателно одитиране на вашите системи за управление. 

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?