Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Хранително-вкусова промишленост

Осигуряване на веригата на доставките от специалисти в хранителнo-вкусовата промишленост

Хранителната промишленост е изправена пред нарастващи изисквания за екологична и социална отговорност, по-строги изисквания на заинтересованите страни и правителствата и повишаване на безопасността на храните и проследяемостта, както и предизвикателства при управлението на репутацията на марката и справяне с проблемите на рентабилността.

Независимата оценка ви помага да управлявате рисковете за безопасността и устойчивостта на храните. 

Вашата верига за доставки е толкова сигурна, колкото най-слабата й брънка. Тъй като веригата на предлагането на храни става все по-сложна, предизвикателствата около вашата марка, репутацията и стойността на акционерите неизбежно се увеличават.

Ние в LRQA работим в партньорство с нашите клиенти, за да доставим точната услуга, от която се нуждаят. Независимо дали имате няколко сайта или изисквате комбинирани одити, ние ще направим всичко възможно да ви помогнем по практичен и рентабилен начин.

Специалисти в сектора на храните

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?