Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Дистанционни услуги по сертификация: Сертифициране по ISO, одити и др.

Дистанционни одити: Сертифициране по ISO и др.

Премахнете географските ограничения и сведете до минимум смущенията в работата на Вашата организация.

Научете повече за тази услуга

Какво представлява дистанционният одит?

Услугата ни за дистанционен одит дава възможност на техническите ни експерти да преглеждат документация, да провеждат интервюта и да извършват обиколки на обектите посредством използване на технология. Дистанционните одити поддържат същите високи стандарти като одитите на място, но същевременно с това предлагат гъвкавост за бизнес организациите. Те могат да бъдат наблюдавани от различни заинтересовани страни в рамките на бизнес организацията Ви, които също така могат да взаимодействат с одиторите чрез предаване на живо.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за дистанционната сертификация и обучение по ISO.

 • Какви са предимствата?

  Бързо и гъвкаво

  • Датите за одитите могат да се договарят бързо и да се сведе до минимум потенциалното прекъсване на процеса на място.
  • Вече е възможен по-добър достъп до технически експерти в целия свят, при това с участието на различни заинтересовани страни.
  Одиторите бяха блестящи – приложиха гъвкав подход по отношение на заданието и сроковете, за да говорят с хората в компанията.

  Надин Морисън

  Ръководител „Качество, здраве, безопасност и околна среда“, PDMS Group

   

  Безопасно и устойчиво

  • Намален риск за здравето и безопасността на хората, които пътуват до опасни или труднодостъпни дестинации.
  • По-малкият брой пътувания означава по-малък въглероден отпечатък и метод на предоставяне, който е щадящ за околната среда.
  Процесът бе много по-устойчив и ни спести време чрез намаляване на пътуванията, които трябваше да направя.

  Марек Мамак

  Качество и съответствие, Yusen Logistics (Poland)

   

  Отлично качество и експертиза

  • Резултатите от одитите и акредитираната сертификация се поддържат от устойчиви процеси и техническа експертиза.
  • Предоставяме ги чрез надеждни, лесни за използване онлайн платформи, за да защитаваме информацията Ви и интегритета на одита ни.
  Дистанцията не оказa негативно влияние върху задълбочеността на извършения одит. Той премина почти като всеки друг одит.

  Керъл Спаркс

  Консултант по осигуряване на процесите, Comms-care LTD

 • Как става това?

  Стъпка 1: Планиране

  Екипът ни ще разговаря с Вас, за да разбере изискванията Ви и технологичните параметри, което ще гарантира избора на правилния подход за Вашия дистанционен одит.

  Стъпка 2: Тест

  Ако е необходимо, ще проведем заедно тест преди одита, за да сме сигурни в безпроблемното извършване на одита в определения ден. 

  Стъпка 3: Дистанционен одит

  На определената дата и в уговорения час ще извършим одита съгласно плана. Ще използваме инструменти като видеоконференции и споделяне на екрана и файлове с цел получаване на доказателства, демонстриращи, че системата Ви за управление е ефективна и отговаря на изискванията.

  Стъпка 4: След дистанционния одит:

  Ще споделим с Вас резултатите и констатациите си под формата на електронен доклад. В случаите, в които се издава сертификат за одобрение, ще следваме стандартния процес на технически преглед. 

  Стъпка 5: Последващ одит

  В случай че са установени несъответствия, ще извършим – където е възможно – дистанционен преглед на коригиращите и превантивните действия.

 • Технология

  По време на одита: Одиторите ни са обучени за работа с различни платформи, включително Microsoft Teams и собственото ни приложение LRQA Remote, което предлагаме за одити с по-висока степен на комплексност. Прилагаме гъвкав подход по отношение на инструментите, които използваме, и работим с Вас, за да изберем правилното приложение за дистанционния одит, като същевременно поддържаме сигурността и поверителността на данните и информацията, споделени с нас.


  След одита: Ще запазим само онази информация, която е необходима, за да сме в съответствие с изискванията за независимата ни акредитация. Данните се обработват и съхраняват в защитена облачна среда. Собствените ни операционни системи са одобрени съгласно проекта Cyber Essentials Plus на Обединеното кралство. Подробности относно контролите за защита, използвани от партньорите ни – трети страни, можете да намерите тук.

 • Приложимост

  Нашите дистанционни одити отговарят на изискванията на съответните акредитационни органи, където това е приложимо, като Ви дават увереност в нашите способности да предоставяме експертни насоки и съдействие.

  Можем да предоставим акредитирани дистанционни одити спрямо следните стандарти:

  Стандарт

  Дистанционен одит?

  Забележки

  ISO 9001

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 14001

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 50001

  Да

  30%, освен ако не е налично одобрение от акредитационния орган

  ISO 27001

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 22301

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 20000-1

  Да

  Документирана обосновка за над 30%. Не се изисква предварително одобрение от акредитационния орган

  ISO 55001

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 28000/28007

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  ISO 13485

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни Възможно е да има ограничения, ако се предоставя във връзка с MDSAP.

  ISO 45001 / OHSAS 18001

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни Централната функция трябва да се одитира ежегодно. 

  ISO 22000

  Да

  Може да се провеждат дистанционни одити с изключение на етап 2.

  Други продукти, упълномощени от UKAS, като NHSS, CMS и т.н.

  Да

  Най-малко 50% за случаите, при които продължителността на етап 2 е най-малко 2 дни

  Неакредитирани одити от 2-ра  страна в хранително-вкусовия сектор

  Да 

  LRQA е в състояние да предложи набор от десктоп одити и дистанционно оценяване за фермери, производители на хранителни продукти, складове за такива продукти, както и за търговци на дребно.

  Оценките се базират на индивидуалните потребности на клиентите. 

  BRCGS

  Да, ограничено и частично

  Вижте текущото стандартно указание тук.

  FSSC 

  Да

  Частично дистанционни одити могат да се извършват при специални обстоятелства, след оценка на риска, за целите на надзор и подновяване на сертификация, в рамките на шестмесечен период на отлагане. 

  SQF

  Да, ограничено и частично

  Вижте текущото стандартно указание тук.

  IFS

  Да, ограничено и частично

  Вижте текущото стандартно указание тук.

  Серия стандарти AS9100

  Не

   

  IATF 16949

  Не

   

  IRIS

  Не

   

  BRC

  Не

   

   

Дистанционни одити

Започнахме да прилагаме подходът „Първо дигитално“, което означава, че можем да продължаваме да се грижим за интересите Ви, помагайки Ви да поддържате високи стандарти и да защитавате сертификацията си. Това означава, че където е възможно, ще извършваме одитите си дистанционно, използвайки силата на технологиите, за да направим всеки одит възможно най-ефективен и резултатен за Вас. Чрез нашия уникален Клиентски портал получавате достъп до всички данни за Вашия одит, включително планирането и докладите, сертификатите за одобрение и анализите на резултатите от одитите Ви, като по този начин придобивате по-добра представа за системата си.

Готови ли сте за дистанционен одит? Свържете се с екипа ни, за да обсъдим изискванията Ви. 

Дистанционно осигуряване от LRQA

Защо да работим с LRQA?

Задълбочени технически и отраслови знания

Нашите одитори са експерти в отрасъла, които работят с Вас, за да разберат какво помага на Вашата дейност да се осъществява на оптималното си ниво. Те прилагат задълбочените си технически познания, за да създадат дълготрайна стойност, оказваща максимално позитивно въздействие върху Вашия бизнес, Вашите служители и Вашите клиенти.

Независимост

Ние се ангажираме да правим нещата по правилния начин, за да постигнем най-високите стандарти и най-добрите резултати за всички, гарантирайки Ви увереност в нашите решения всеки път.

Посветени на осигуряването

Изследваме задълбочено всеки проблем с точна аналитична прецизност. Проучваме подробно всичко и не оставяме въпроси без отговор, за да бъдат заключенията ни точни.

Готови ли сте за дистанционен одит?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?