Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Финансови и професионални услуги

Превръщаме технологиите и прозрачността в доверие

Отвореното банкиране, блокчейн и киберсигурността допринасят за ненадминати равнища както на риска, така и на възможностите в сферата на финансовите услуги.

Намалете заплахите за информационната си сигурност

Киберсигурността е най-големият риск, пред който е изправен секторът на финансовите услуги, а киберпрестъпността продължава да бъде един от най-често срещаните икономически престъпления, засягащи организациите за финансови услуги и техните клиенти. В резултат на това вашите системи са под постоянна и непрестанна атака. За справяне с тази заплаха, спазването на вече силно регулирания сектор на финансовите услуги става все по-сложно и включва допълнителни мерки за защита на данните на клиентите и приложенията от критично значение за бизнеса от огромни загуби

Ние в LRQA разбираме вашия сектор и технологиите, които представляват както възможност, така и заплаха, като гарантираме, че нашата гама от услуги предоставя конкурентно предимство за вашата организация.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Как можем да помогнем

Прилагаме нашите експертни решения и независимост, за да гарантираме цялост, надеждност и успех на всеки аспект от вашата дейност. Това помага на вашата организация да увеличи производителността, да намали оперативните разходи, да намали риска и да демонстрира съответствие с правителствените разпоредби, кодексите и стандартите, в чието разработване сме участвали.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?