Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

FSSC 22000 Управление на безопасността на храните

Безопасност на храните и управление на риска

Създадена да насърчава последователността на стандартите чрез прозрачност на практиките за безопасност на храните, признатата в световен мащаб Система за безопасност на храните FSSC 22000 предоставя рамка за управление на безопасността на храните и отговорностите по въпросите на качеството.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA е пазарен лидер в сертификацията по FSSC 22000. Ние работим както с най-големите и комплексни производители на храни в световен мащаб, така и с по-малки предприятия и земеделски производители, притежаващи специфични нужди, благодарение на които сме натрупали познания в областта, които нямат аналог.

Признатият от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) стандарт FSSC 22000 представлява всеобхватен подход към управлението на риска за безопасност на храните в цялата верига на предлагане на хранителни продукти. Той обхваща системите за управление на безопасността на храните и фуражите, тяхното транспортиране и съхранение на място, когато е приложимо.

Предимства на FSSC 22000

Нови търговски възможности

FSSC 22000 предоставя възможност за работа с много организации, за които този сертификат е задължение по договор.

Доверие от страна на клиентите

FSSC 22000 подобрява репутацията ви, давайки на клиентите увереност във вашата система за управление на производството и веригата за предлагане.

Одобрение от клиентите

FSSC 22000 е определен от много търговци на дребно, производители, компании за хранителни добавки, организации, предлагащи услуги в хранително-вкусовата промишленост и преработватели на суровини като част от техния процес на одобряване на доставчици.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на FSSC 22000?

LRQA е от пионерите по отношение на стандарт FSSC 22000 и от дълго време е от основните доставчици на услуги по одитиране, свързани с него. Както при всички предоставяни от нас услуги, свързани с безопасността на храните, ние ви предлагаме персонализиран пакет, който отговаря на вашите специфични стопански нужди, включително допълнителни модули, обучение и анализ на пропуските на вашата организация.

Защо да изберете нас?

Независими

LRQA поддържа независимост и безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички наши дейности, включително тези, които възникват между консултантски услуги и сертифициране от трети страни. Ето защо не предлагаме консултантски услуги по отношение на системи за управление по време или след завършване на сертифициране от трета страна с LRQA.

Експертен технически опит

Одиторите на LRQA са подбрани от нас браншови специалисти, отговарящи на вашите стопански нужди. Това дава възможност за изчерпателно одитиране на вашите системи за управление.  Нашите експерти не просто осъзнават потенциала на най-съвременните идеи, а и ги прилагат по прагматични начини, гарантирайки въздействие на момента и в дългосрочен план.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?