Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Условия за ползване

Счита се, че с влизането и използването на този сайт, вие приемате тези правила и условия в тяхната цялост . Ако не приемате тези правила и условия изцяло, трябва незабавно да напуснете този уебсайт.

Нищо на този уебсайт не е предназначено да отмени корпоративната обособеност на отделните субекти. Групата на LRQA се състои от LRQA Group Limited и неговите различни дъщерни дружества и филиали по света, много от които включват имената Lloyd’s, LRQA или LR. За удобство и улеснение на този уебсайт, тези названия и термини като организация, компания, ние, нашите и нейните се използват понякога като съкратени препратки към един или повече субекти в групата на LRQA.

Тези препратки не отразяват оперативната или корпоративната структура на или отношенията между субектите в групата на LRQA. Освен това, субектите от групата на LRQA имат бизнес отношения с много клиенти, доставчици, правителства и т.н.. За удобство и простота, термини като съвместно предприятие, партньорство, съдружник и партньор могат да се използват за посочване на бизнес отношения, включващи общи дейности и интереси, но тези термини не указват точните правни отношения.

Лиценз

Имате право да отпечатвате и изтегляте откъси от този уебсайт за лично ползване за нетърговски цели, при следните условия:

  • документите или свързаните графики на този уебсайт не бива да се променят по никакъв начин;
  • графиките на този уебсайт не могат да се използват отделно от придружаващия текст; и
  • съобщения за авторско право и търговски марки на LRQA's и това известие за разрешение трябва да присъстват върху всеки един екземпляр.

Освен ако не е посочено друго, авторските права и другите права на интелектуална собственост върху всички материали на този уебсайт (включително снимки и графични изображения без ограничение) са собственост на LRQA. Забранено е всяко използване на извадки от този уебсайт, освен в съответствие с горния параграф.

© LRQA Group Services Limited 2018. Всички права запазени.

Връзки към и от други уебсайтове

Връзки към уебсайтове на трети страни се предоставят само за ваше удобство. LRQA не е прегледал всички уебсайтове на тези трети страни и не контролира и не носи отговорност за тези сайтове или тяхното съдържание или наличност. Ако решите да посетите някой от уебсайтовете на трети страни, вие го правите изцяло на своя собствена отговорност.

Опровержение

LRQA не предоставя никаква гаранция или уверение по отношение на този уебсайт. Материалите не са предназначени да представляват категоричен съвет в конкретна ситуация. Всички подразбиращи се гаранции и условия са изключени в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.

LRQA не поема отговорност за и изключва всякаква юридическа отговорност, доколкото е позволено от приложимото право, във връзка с достъпа и използването на този уебсайт, включително, но не само, отговорност за грешки, неточности, пропуски или заблуждаващи или клеветнически изявления.

Приложимо право и юрисдикция

Британските съдилища имат изключителна компетентност по отношение на всякакви искове, произтичащи от или свързани с посещение на този уебсайт. За тези правила и условия се прилага английското законодателство.

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?