Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 50001 Управление на енергийната ефективност

За по-висока енергийна ефективност

Международният стандарт ISO 50001 спомага за намаляване на енергийното потребление, понижаване на въглеродния отпечатък на компаниите и съкращаване на разходите чрез насърчаване на устойчиво използване на енергията.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Стандартът ISO 50001 ще помогне на вашата организация да разработи систематизиран подход за управление на ефективността, снабдяването и употребата на енергия. След придобиване на стандарт ISO 50001, организациите намаляват своето енергийно потребление и разходи, както и зависимостта си от трети страни доставчици на енергия, ограничавайки риска за бъдещите си операции. Процедурите по ISO 50001 са фокусирани изцяло върху устойчиви енергийни практики с многобройни допълнителни изисквания, които не са обхванати от ISO 14001.

ISO 50001:2018

Стандартът ISO 50001:2018 е публикуван на 21 август 2018 г. В него се набелязват изискванията за процес, основан на данни, насочен към непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. Сертифицираните организации разполагат с три години, за да преминат към преработената версия.

Най-съществената промяна е въвеждането на структурата на високо ниво (Анекс SL), гарантираща съвместимост с други системи за управление на енергията, включително ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, което опростява процеса на интегриране.

Преработената версия на ISO 50001 подтиква организациите да надхвърлят собствените си енергийни изисквания и да разгледат съществуването на външни условия и рискове. Рисковете и възможностите следва да бъдат разглеждани като част от стратегическото ръководство на високо равнище, което да гарантира, че принципите за управление на енергията са интегрирани в структурата на организацията.

ISO 50001:2018 е с по-силна насоченост към непрекъснато подобряване на енергийната ефективност с по-активно участие на ръководството и служителите. Очаква се преминаването към преработения стандарт да доведе до подобряване на ефективността и намаляване на разходите за енергия. Това би позволило на организациите да ограничат въздействието, което оказват върху околната среда и да повишат конкурентоспособността си.

Предимства на ISO 50001

Намаляване на разходите за енергия

Управлението на енергията съгласно ISO 50001 ограничава потреблението чрез структуриран мониторинг на нейното използване. Това води до подобрена ефективност и намаляване разходите, което помага на организациите.

Пазарна стойност на търговското наименование

Придобиването на сертификат ISO 50001 демонстрира ангажираността на вашата организация по отношение на опазването на околната среда, гарантирайки спазване на местното законодателство и непрекъснато подобряване на репутацията ви.

Ефективност по всяко време

Наблюдението на енергийната ефективност и съпоставянето на показателите към съответните за отрасъла с цел определяне на областите за подобрение, гарантира оптималната ефективност на вашата организация в дългосрочен план.

Икономия на финансови средства

Често организациите не отдават внимание на възможностите за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001 изтъква тези възможности, с цел достигане на пълния потенциал на системата за управление на енергията.

Нуждаете ли се от помощ по отношение на ISO 50001?

Ако все още си задавате въпроса "какво е ISO 50001", това е систематизираният подход, обхващащ най-добрите практики за управление на енергията. С негова помощ организациите могат да оценяват, измерват, документират и отчитат енергийната си ефективност.

LRQA има водещи позиции на пазара по отношение на предоставянето на услуги по сертифициране и обучение в областта на системите за управление на енергията и разполага с повече от 30 години опит. Ние предлагаме обучение, анализ на пропуските, оценяване и сертифициране, за да подпомогнем организациите да въведат ефективна система за управление на енергията.

Защо да изберете нас?

Независими

LRQA гарантира независимост и безпристрастност за всички предоставяни от нас консултантски и сертификационни услуги. Ние следваме еднакъв строго контролиран процес за постигане на най-високи стандарти и най-добри резултати, давайки на клиентите си увереност в нашите решения.

Експертен технически опит

LRQA се занимава с оценяване и сертифициране на системи за управление на енергията в продължение на много години. Нашите оценители разполагат с експертни познания в областта на системите за управление на околната среда и енергията. Те не само осъзнават потенциалните ползи на напредничавите инициативи, а и прилагат знанията си, съобразявайки се с конкретните ви нужди, по начин, гарантиращ въздействие както на момента, така и в дългосрочен план.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?