Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Сигурност на информацията и киберсигурност

Управление на риска в свързан свят

Богатият ни опит в услугите за сертифициране, комбиниран с отличени с награди услуги за киберсигурност, ви помага да бъдете една крачка пред киберрисковете.

Киберзаплахите стават все по-сложни, което поставя организациите пред все по-трудната задача да се защитават от комплексни атаки. Ангажираността към киберсигурността, подкрепена от ефективна програма за сертифициране, ще помогне на бизнеса ви да се предпази от нарушения на сигурността, несъответствия, накърняване на репутацията и прекъсване на процесите.

Богатите ни технически познания и опит, допълнени с широката ни гама от услуги за киберсигурност, ни дават възможност да работим съвместно с бизнеса ви, за да ви помогнем първо да идентифицирате специфичните заплахи, пред които сте изправени, а след това да ви предоставим решения за отстраняването им. Можем да сертифицираме системите ви, да идентифицираме уязвимостите и да ви помогнем да избягвате атаки и инциденти, които биха могли да нарушат интегритета на вашата търговска марка, финанси и оперативна дейност.

Предоставяме услуги за одитиране, обучение и сертификация в съответствие с водещи световни стандарти и схеми, допълнени от богата гама разширени услуги в сферата на киберсигурността, предлагани от специалистите на Nettitude.

Комбинирайки портфолиото си с услуги, спечелили глобално признание, с предлаганите от Nettitude решения против опасностите пред киберсигурността, можем да помогнем на организацията ви да изгради комплексна програма за сертифициране, персонализирана в съответствие със специфичните ви изисквания – така осигуряваме защита срещу заплахите, пред които сте изправени днес, и същевременно ви помагаме да сте готови за рисковете в бъдеще.

Желаете ли да научите как можем да помогнем на вашата организация?

Научете повече за нашата гама от услуги

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?