Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Дистанционно осигуряване

По всяко време. На всяко място.

Сдобийте се със сертификация, без значение къде сте по света, без значение какви са обстоятелствата.

Научете повече за тази услуга

Дистанционно осигуряване; гъвкав подход към услугите по сертификация и инспекция

Нашите услуги по дистанционно осигуряване са ефикасни и гъвкави, като Ви предоставят технически експертни познания по всяко време, когато Ви потрябват. От създаването на възможност за по-безопасно разгръщане на ресурси до свеждане до минимум на смущенията в работата на Вашата организация, нашите услуги по дистанционно осигуряване са предназначени да отговорят на Вашите променящи се бизнес потребности.

Независимо дали е необходимо да сведете пътуванията до минимум, имате материална база в труднодостъпни места или с комплексни инфраструктури, нашият екип от експерти Ви предлага непрекъснатост на услугите по сертификация и инспекция в подкрепа на Вашата организацията. По всяко време. На всяко място.

Дистанционно осигуряване от LRQA

В подкрепа на Вашите изисквания за дистанционно осигуряване

LRQA прилага цифрови технологии, за да помогне на организации по целия свят да получат лесен достъп до нашата гама от услуги по дистанционно осигуряване - с което се дава възможност за по-интелигентни, по-сигурни и по-устойчиви решения. Нашите одитори и инспектори са отраслови специалисти, които работят с Вас, за да разберат какво помага на Вашата дейност да се осъществява на оптималното си ниво. Те прилагат задълбочените си технически познания, за да създадат дълготрайна стойност чрез сътрудничество, оказвайки по-силно въздействие върху Вашия бизнес, Вашите хора и Вашите клиенти.

Интересувате се от дистанционно осигуряване?

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?