เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการพลังงาน (ENMS)

ISO 50001 ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

 • คุณต้องการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในของ EnMS
 • คุณต้องการขยายทักษะการตรวจสอบและความรู้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตินำใช้และการดูแลรักษาระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • วัตถุประสงค์, โครงสร้างและข้อกำหนดที่สำคัญของ ISO 50001

 • ความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน EnMS

 • วางแผน, ดำเนินการและรายงานการตรวจสอบภายใน EnMS

 • ประโยชน์ของการตรวจสอบ EnMS ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการจัดการของคุณ

 • วิธีวางแผนการตรวจสอบของคุณโดยการจัดทำรายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

 • วิธีการตรวจสอบว่าการปฏิบัติปัจจุบันในองค์กรของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 • การตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องสามารถปรับปรุงเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของระบบการจัดการ

 • เพื่อรวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนผ่านการสังเกต, การสัมภาษณ์และการสุ่มตัวอย่างเอกสาร

 • เพื่อรายงานสิ่งที่ตรวจพบ (findings) ที่ถูกต้อง

 • นิยามของการดำเนินการแก้ไขและใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

 •  วิธีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินการแก้ไข

คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ …

 • การฝึกอบรมและประสบการณ์เบื้องต้นในฐานะผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานการจัดการอื่น

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการพลังงานที่สำคัญ

 • เป็นการดีที่จะเข้าร่วมหลักสูตร ISO 50001 หลักการการจัดการพลังงาน หรือ หลักสูตร ISO 50001 สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการพลังงาน

การฝึกอบรมจาก LRQA

ด้วย LRQA คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานและนำการปรับปรุงมาสู่ระบบการจัดการในองค์กรของคุณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้เลือก หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมจาก LRQA

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • หลักสูตรผู้นำการตรวจติดตามระบบ EnMS หรือผู้ตรวจติดตามของ EnMS

 • หลักสูตร ISO 50001 หลักการการจัดการพลังงาน

 • หลักสูตร ISO 50001 สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการพลังงาน

 • การเรียนรู้จากการตรวจสอบแบบสดที่ บริษัท ของคุณ

 • ดูหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?