Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 50001 Školení

Interní auditor EnMS (ISO 50001:2018).

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity energetického managementu ve vaší firmě.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů jakéhokoliv ze systémů managementu.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.
Oceňuji vřelý přístup lektora a znalost školené látky.

Tomáš Koníř

Technik BOPZ a PO, Energy Manager, Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 50001:2018 s ohledem na systém energetického managementu ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 50001:2018 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke snižování energetické spotřeby vašeho podniku.
 • Budete schopni rozlišit podstatné odchylky od požadavků normy ISO 50001 od méně podstatných s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se formulovat záznamy z auditu (dokumentované informace) tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly srozumitelné všem subjektům, které budou s neshodami dále pracovat.
 • Budete umět neshody zdůvodnit především z hlediska možných rizik, která by se mohla projevit, pokud by nebyla včas přijata účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je EnMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001), EMS (požadavky ISO 14001) nebo OHS (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.
 • První den kurzu je věnován stručnému přehledu požadavků ISO 50001.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systému energetického managementu ve vaší organizaci:
  • Politice a cílech EnMS
  • Auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci
  • Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energií.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces, procesní řízení
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou:
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

2 dny (9:00 – 17:00)

Cena

Prezenční výuka: 10 020 Kč/ účastník 

Virtuální kurz: 9 430 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály

Osvědčení pro absolventy

Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora EnMS (ČSN ISO 50001:2018) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Virtuální
 • Firemní

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?