Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze site wordt u geacht deze voorwaarden ten volle te hebben aanvaard. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan moet u deze site onmiddellijk verlaten.

Niets op deze site is bedoeld om de corporate separateness van individuele entiteiten te overrulen. LRQA groep bestaat uit LRQA Group Limited en haar verschillende dochterondernemingen en filialen wereldwijd, waarvan vele Lloyd's, LRQA, of LRQA in de naam voeren. Gemakshalve en voor de helderheid op deze site worden zulke begrippen – als ook termen als organisatie, onderneming, bedrijf, maatschappij, wij, ons en zijn – van tijd tot tijd gebruikt als verkorte verwijzingen naar één of meer entiteiten in de LRQA groep.

Deze referenties geven niet de operationele of bedrijfsstructuur van, of de relatie tussen de entiteiten in de LRQA groep weer. Bovendien hebben de entiteiten binnen de LRQA groep zakelijke relaties met tal van klanten, leveranciers, overheden en anderen. Voor gebruiksgemak en eenvoud kunnen termen als joint venture, partnerschap, mede-exploitant en partner worden gebruikt om zakelijke relaties aan te duiden, waarbij het gaat om gemeenschappelijke activiteiten en belangen. Deze termen wijzen niet noodzakelijkerwijs op exacte rechtsverhoudingen.

Licentie

U mag delen van deze site printen en/of downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, op de volgende voorwaarden:

  • geen enkel document of grafisch materiaal van deze site wordt op enigerlei wijze aangepast;
  • geen afbeeldingen op deze site worden los van de begeleidende tekst gebruikt; en
  • LRQA's auteursrecht- en handelsmerkaanduidingen én deze toestemmingsverklaring staan in alle exemplaren.

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze site (inclusief, maar niet beperkt tot, foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van LRQA. Elk gebruik van gedeelten van deze site, anders dan conform de bovenstaande paragraaf, is verboden.

© LRQA Group Services Limited 2018. Alle rechten voorbehouden.

Links naar en vanaf andere sites

Wij bieden links naar sites van externe aanbieders uitsluitend aan om 't u makkelijk te maken. LRQA heeft niet al deze sites van derden doorgelicht, heeft er evenmin controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor de inhoud noch voor beschikbaarheid ervan. Besluit u een site van een derde partij te bezoeken, dan doet u dit volledig op eigen risico.

Disclaimer

Met betrekking tot deze website kan LRQA geen garantie of assurance bieden. Materialen zijn niet bedoeld als definitief advies in een specifieke situatie. Alle impliciete garanties en voorwaarden zijn uitgesloten, voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving.

LRQA aanvaardt geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit – voor zover toegestaan door de geldende wetgeving – in verband met de toegang tot en het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of misleidende of lasterlijke verklaringen.

Geldend recht en jurisdictie

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid ten aanzien van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan deze site. Op deze voorwaarden is de Engelse wetgeving van toepassing.