Skip content

Kullanım koşulları

Bu web sitesine erişerek onu kullanmanız, bu şartlar ve koşulları eksiksiz olarak kabul ettiğinizi gösterecektir. Bu şartlar ve koşulları tamamen kabul etmiyorsanız, bu web sitesinden derhal ayrılmanız gerekmektedir.

+90 216 232 40 88

İletişime geçin

Bu web sitesinde yer alan hiçbir öğe, bireysel varlıkların kurumsal ayrılığını geçersiz kılmayı amaçlamaz. LRQA grubu; LRQA Group Limited firmasından ve onun dünyanın dört bir yanında, birçoğu Lloyd’s, LRQA veya LRQA isimlerini taşıyan çeşitli yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarından oluşmaktadır. Bu web sitesinde rahatlık ve basitlik için, bu ve 'organizasyon', 'kuruluş', 'şirket', 'biz', 'bizi/bize' ve 'onun' gibi terimler zaman zaman LRQA grubunun bünyesindeki bir veya daha fazla oluşuma yönelik kısaltılmış referanslar olarak kullanılabilir.

Bu referanslar, LRQA grubunun operasyonel veya kurumsal yapısını veya grup bünyesinde yer alan varlıklar arasındaki ilişkiyi yansıtmaz. Ek olarak, LRQA grubunun bünyesindeki varlıklar birçok müşteri, tedarikçi, resmi kurum ve diğerleri ile de iş ilişkilerine sahiptir. Rahatlık ve basitlik amacıyla, ortak faaliyet ve çıkarları içeren iş ilişkilerini belirtmek için 'ortak girişim', 'ortaklık', 'eş-girişimci' ve 'ortak' gibi terimler kullanılabilir, ancak bu terimler belirli hukuki ilişkileri belirtmeyecektir.

Lisans

Bu web sitesindeki içerikleri kendi ticari-olmayan amaçlarınız için aşağıdaki koşullar bazında indirmeniz/yüklemeniz ve yazdırmanıza izin verilmektedir:

  • bu web sitesinde yer alan hiçbir belge veya ilgili grafik hiçbir şekilde değiştirilemez;
  • bu web sitesinde yer alan grafikler, ona eşlik eden metinlerden ayrı kullanılamaz; ve
  • tüm kopyalarda LRQA'ın telif hakkı ve ticari marka bildirimleri ve bu izin bildirimi açık bir şekilde yer almalıdır.

Aksi belirtilmediği takdirde, bu web sitesinde yer alan tüm materyalin içerdiği tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları (herhangi bir kısıtlama olmadan, tüm fotoğraflar ve grafik görseller dahil olmak kaydıyla), LRQA'ın mülkiyeti altındadır. Bu web sitesindeki içeriklerin, yukarıdaki paragrafa uygun olmayan her türlü kullanımı yasaklanmıştır.

© LRQA Group Services Limited 2018. Tüm hakları saklıdır.

Diğer web sitelerine/web sitelerinden bağlantılar

Üçüncü taraf web sitelerine yönelik bağlantılar yalnızca rahatlığınız için sunulmaktadır. LRQA bu üçüncü taraf web sitelerinin tümünü incelememiştir; üzerlerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve bu web sitelerinden veya bunların içerik ya da kullanılabilirliklerinden sorumlu değildir. Söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden herhangi birine erişmeye karar verdiyseniz, ilgili tüm risk ve sorumluluğun yalnızca tarafınıza ait olacağını kabul ediyorsunuz.

Sorumluluğun reddi

LRQA bu web sitesi ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya güvence sağlamamaktadır. İçerilen materyaller, herhangi bir özel durumda belirli bir tavsiye oluşturmayı amaçlamamaktadır. Zımni garantiler ve koşullar, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde kapsam dışı tutulmuştur.

LRQA, bu web sitesinin erişim ve kullanımıyla bağlantılı yanlışlıklar, hatalar, ihmaller veya yanıltıcı ya da karalayıcı beyanlara yönelik tüm yükümlülükler dahil olmak, ancak belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hiçbir sorumluluğu kabul etmez ve tüm yükümlülüğü reddeder.

Geçerli kanun ve yargı yetkisi

Bu web sitesine yapılacak bir ziyaretten doğan veya bu ziyaretle ilgili tüm hak talepleri için münhasır yargı hakkı ve yetkisi, İngiliz mahkemelerindedir. Bu şartlar ve koşullara İngiliz yasaları uygulanacaktır.