เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

บริการด้านการรับรองความปลอดภัยทางอาหารของ BRCGS

ความปลอดภัยทางอาหารที่ได้รับการรับรองจาก BRCGS

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของ BRCGS ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี้ ครอบคลุม 18 หมวดหมู่ (ตั้งแต่เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตว์ปีก ไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนมหวาน) จึงช่วยให้ผู้ผลิตอาหารทุกประเภทสามารถแสดงให้เห็นว่า พวกเขาดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศเมื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

LRQA ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของ BRCGS เราทำงานกับองค์กรผู้ผลิตอาหารไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพื่อให้บริการการตรวจสอบที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตระดับโลกที่มีสำนักงานสาขาหลายแห่ง หรือเป็นกิจการขนาดเล็กก็ตาม

นอกจากความปลอดภัยทางอาหารแล้ว LRQA ยังให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการจัดเก็บและการจัดจำหน่ายของ BRCGS และการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของ BRCGS อีกด้วย

หลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร (Culture module)

การประเมินหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กรสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อโดยธุรกิจอาหารใดก็ได้ โดยเกี่ยวข้องกับการตอบแบบสอบถามของพนักงาน ซึ่งมีคำถามที่จะวัดผลใน 4 หมวดหมู่ด้วยกันเพื่อเป็น แนวทางในการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารโดยการระบุถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง จะมีการวัดค่าผลลัพธ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อให้ผู้ผลิตมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเกณฑ์เปรียบเทียบที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบ

หลักสูตรสินค้าที่ซื้อขาย (Traded Goods)

หลักสูตรสินค้าที่ซื้อขายจะเกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อและจัดเก็บในสถานประกอบการ ก่อนที่จะนำมาจำหน่าย หลักสูตรเพิ่มเติมนี้จะทำให้ผู้ผลิตสามารถรวมสินค้าที่ซื้อขายเข้าไว้ในการตรวจสอบมาตรฐานสากลของ BRCGS

หลักสูตร FSMA

ในการปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐฯ (FSMA) ผู้ผลิตสามารถเพิ่มหลักสูตรวิชาเลือก FSMA เข้าไปในการตรวจสอบมาตรฐานสากลของความปลอดภัยทางอาหารของ BRC ได้ หลักสูตรนี้จะปิดช่องว่างระหว่างข้อกำหนดตามกฎหมาย FSMA กับข้อกำหนดตามมาตรฐานของ BRCGS และเป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ที่ทำธุรกิจ (หรือวางแผนว่าจะทำธุรกิจ) กับลูกค้าในสหรัฐฯ

สมาคมโรคแพ้กลูเตนของยุโรป (Association of European Coeliac Societies - AOECS)

หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่ผลิตอาหารปราศจากกลูเตนโดยเป็นไปตามมาตรฐาน AOECS แม้ว่าหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วโลก แต่ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงกฎหมายของยุโรปและข้อกำหนดของ AOECS

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?