Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

TickITplus-certifiering

Certifiering av programvaruutveckling.

TickITplus beaktar förändringar i teknik efter lansering av det ursprungliga TickIT-schamat under tidigt 1990-tal. Det är utvecklat för att möta många olika behov inom den moderna IT-branschen och är avsedd för utvecklare och leverantörer av IT-produkter och -tjänster.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Vad är TickITplus?

TickITplus-certifiering med LRQA ger mindre och medelstora organisationer instegsåtkomst till kapacitetsgradering och kostnadsbesparingar för dem som redan köpt både ISO 9001 och Capability Maturity Measurements. Några av huvudmålen syftar till att:

  • anpassa ett processorienterat förfarande
  • introducera kapacitetsutvärderingar
  • tillgodose flera standardkrav, t.ex. ISO 9001, ISO 20000 och ISO 27001
  • öka engagemanget för förbättringar.

Fördelarna med TickITplus

Flexibilitet

TickITplus anger grunderna för en väldefinierad process för flera olika organisationsaktiviteter, utvecklade för att uppfylla varierande behov inom den moderna IT-branschen.

Modell för bästa genomförande

Definierar fem mognadsnivåer. TickITplus identifierar en process kapacitetsramar för att göra det möjligt för organisationen att nå marknader som kräver överensstämmelse med ISO 15504, som t.ex. CMMI och SPICE.

Flera olika standarder

TickITplus kartlägger grundprocesser och kombinationer av internationella standardkrav för att hjälpa organisationer som antar närliggande standarder, som t.ex. ISO 9001, ISO 20000 och ISO 27001.

Formellt utbildade yrkesutövare

TickITplus säkerställer att utbildad personal assisterar organisationer med fortlöpande förbättringar, främja en högre nivå processkapacitet och dra nytta av en närmare inblandning vid utvärderingar.

Behöver du hjälp med TickITplus?

LRQA utför ackrediterade utvärderingar på TickITplus grundnivå. Denna nivå innebär att organisationerna kan fortskrida med TickITplus med minsta möjliga arbete. LRQA kan även erbjuda utvärderingar på nivåerna brons och silver, för att hjälpa organisationer som inleder sitt mognadsarbete.

Som hjälp och support har vi även olika TickITplus-utbildningar som kan hjälpa er att förstå schemat och dess krav.

Varför ett samarbete med oss?

Teknisk expertis

LRQA:s teknikexperter har varit involverade i utvecklingen av schemat, vilket gör att vi kan certifiera de första organisationerna i Storbritannien, vi är alltså optimalt positionerade för att hjälpa er med godkännandet enligt TickITplus.

Ackrediterad certifiering

Genom att vara det första certifieringsorganet som fått ackreditering av UKAS för TickITplus innebär det att ni samarbetar med en av världens mest betrodda och respekterade organ inom ledningssystem. Genom vår robusta utvärderingsmetod kan vi ge insiktsfull, utmanande, men realistisk utvärdering av er verksamhet, för att på så sätt förbättra ert ledningssystems prestanda samtidigt som vi hjälper er verksamhet.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag