Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

TickITplus ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστοποίηση ανάπτυξης λογισμικού.

Το TickITplus λαμβάνει πάντα υπόψη τις αλλαγές στην τεχνολογία από το αρχικό TickIT που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ποικίλες ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας πληροφορικής και είναι κατάλληλο για προγραμματιστές λογισμικού και προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Τι είναι το TickITplus;

Η πιστοποίηση TickITplus από την LRQA παρέχει σε μικρούς και μεσαίου μεγέθους οργανισμούς, που επιδιώκουν την πιστοποίηση ISO 9001 όσο και την αξιολόγηση ικανότητας και ωριμότητας, πρόσβαση στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και εξοικονόμηση κόστους. Μερικοί από τους βασικούς στόχους της είναι:

  • η υιοθέτηση μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες
  • η εφαρμογή αξιολογήσεων δυνατοτήτων
  • η συμμόρφωση στις απαιτήσεις πολλών προτύπων, π.χ. ISO 9001, ISO 20000 και ISO 27001
  • η ενίσχυση της δέσμευσης για βελτίωση.

Τα οφέλη του TickITplus

Ευελιξία

Το TickITplus ορίζει σαφώς τις διαδικασίες για μια σειρά δραστηριοτήτων του οργανισμού, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας πληροφορικής.

Μοντέλο βέλτιστης πρακτικής

Καθορίζοντας πέντε επίπεδα ωριμότητας, το TickITplus προσδιορίζει ένα πλαίσιο αξιολόγησης ικανότητας διεργασιών, το οποίο επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε αγορές που απαιτούν συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 15504, όπως τα πρότυπα CMMI και SPICE.

Πολλαπλά πρότυπα

Το TickITplus καταγράφει τις βασικές διαδικασίες και τις συνδυαστικές απαιτήσεις διεθνών προτύπων διευκολύνοντας τους οργανισμούς στην υιοθέτηση συναφών προτύπων όπως το ISO 9001, το ISO 20000 και το ISO 27001.

Επίσημα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Εκπαιδευμένο προσωπικό του TickITplus θα παρέχει στους οργανισμούς υποστήριξη για συνεχή βελτίωση, επίτευξη υψηλότερων ικανοτήτων διεργασιών και ενεργή συμμετοχή σε αξιολογήσεις.

Χρειάζεστε βοήθεια με το TickITplus;

Η LRQA πραγματοποιεί διαπιστευμένες αξιολογήσεις βασικού επιπέδου TickITplus. Αυτό το επίπεδο επιτρέπει σε οργανισμούς να μεταβούν στο TickITplus με ελάχιστη προσπάθεια. Η LRQA μπορεί επίσης να προσφέρει αξιολογήσεις επιπέδου Bronze και Silver σε οργανισμούς που ενδιαφέρονται να μεταβούν σε ανώτερο επίπεδο ωριμότητας.

Διαθέτουμε επίσης διάφορα σεμινάρια TickITplus που μπορούν να σας βοηθήσουν στην κατανόηση του συστήματος και των απαιτήσεών του.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Τεχνογνωσία

Τεχνικοί εμπειρογνώμονες της LRQA συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη του σχήματος και καταφέραμε να γίνουμε ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που ενισχύει τον σκοπό μας να λάβετε την έγκριση TickITplus.

Διαπιστευμένη πιστοποίηση

Ως ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης με διαπίστευση UKAS για το TickITplus σας βεβαιώνουμε πως συνεργάζεστε με έναν από τους πιο αξιόπιστους και αξιοσέβαστους οργανισμούς συστημάτων διαχείρισης. Μέσω της αξιόπιστης μεθοδολογίας μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια διορατική, απαιτητική αλλά και ρεαλιστική αξιολόγηση της επιχείρησής σας, προκειμένου να συμβάλλουμε τόσο στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης όσο και στην πρόοδο της επιχείρησής σας.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;