Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ertSmart  ISO 9001 for small business

Rubriken: Krisen i Ukraina: Cyber Threat Intelligence Report

LRQA:s cybersäkerhetsteam, Nettitude, har utarbetat "Ukraine Cyber Threat Intelligence Report" för att hjälpa till att bättre kunna förstå och navigera bland de potentiella hoten mot cyber- och informationssäkerhet som kan påverka organisationer.

Med tanke på den pågående ryska invasionen av Ukraina finns det en stor oro för hur framtida hot mot informations- och cybersäkerheten kan komma att uppstå.

LRQA:s cybersäkerhetsteam, Nettitude, har tagit fram  "Ukraine Cyber Threat Intelligence Report" för att hjälpa till att bättre kunna förstå och navigera bland de potentiella hoten mot cyber- och informationssäkerhet som kan påverka företag oavsett var i världen de befinner sig.

Som rapporterats i olika nyhetsflöden har det nyligen inträffat cyberincidenter som tillskrivs ryska hotaktörer. Dessa ger en antydan om vad som sannolikt kommer att användas när Ryssland fortsätter sin militära kampanj. Även om Ryssland är en av de skickligaste nationalstatsoperatörerna i cyberlandskapet är det av största vikt att upprätthålla god cyberhygien för att mildra eller åtminstone bromsa eventuella cybereffekter som potentiellt skulle kunna spridas från Ukraina.

LRQA:s Nettitude Cyber Threat Intelligence Report tar upp viktiga intresseområden och beskriver proaktiva cybersäkerhetsåtgärder som din organisation kan vidta:

  • Vad är det som händer?
  • Vad har hänt specifikt när det gäller cybersäkerhet?
  • Vad kommer sannolikt att hända härnäst?
  • Vad bör organisationer göra?

Ladda ner rapporten nu.

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag