Skip content

Vi gör vårt bästa för att hjälpa er att navigera ISO 45001 och förbättra er prestanda vad gäller hälsa och säkerhet. Om ert nuvarande certifieringsbolag inte ger er extra affärsnytta, välkommen att byta till LRQA för att säkerställa att ni har allt ni behöver för att ta ert ledningssystem till nästa nivå.

Samarbeta med oss och skapa en migreringsplan för att uppnå certifiering enligt ISO 45001, med hjälp av vårt kostnadseffektiva paket för överföring och migrering. Vi har en noggrant utvald kombination av tjänster som skräddarsys för att passa era behov, samtidigt som ni sparar pengar.

Varför välja ett överförings - och migreringspaket?

  • Att flytta över till LRQA är enkelt – processen genomförs ofta på distans, under förutsättning att det inte finns några återstående stora avvikelser utfärdade av ert befintliga certifieringsbolag.

  • Tjänster och support i varje steg i er migreringsprocess
  • Utbildningar leds av experter och genomförs på plats i era eller våra lokaler, alternativt via e-learning
  • Tillgång till vårt verktyg för egenbedömning för att öka förståelsen för i vilken grad er organisations ledningssystem efterlever ISO 45001 så att ni kan fatta ett välgrundat beslut om hur mycket stöd ni behöver
  • Den mest kostnadseffektiva metoden för att framgångsrikt migrera till ISO 45001