Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 9001 Checklista

Är ni redo för er revision?

För mer information om våra tjänster

Använd vår ISO 9001 checklista för att kontrollera om ni är tillräckligt förberedda för certifiering.

Kryssa för de påståenden som gäller dig eller företaget, så får du en tydlig överblick över de ISO 9001-krav som ni redan uppfyller och de som ni kan behöva se över ytterligare.
Denna checklista är baserad på strukturen i ISO 9001 och fokuserar på avsnitt fyra till tio, som innehåller kraven för att uppnå certifiering enligt ISO 9001.

När du har fyllt i checklistan kan du fatta ett mer välgrundat beslut om huruvida du är redo för certifiering. När du har fyllt i checklistan kan du överväga att utbilda dig själv eller ditt team i ISO 9001. 

 

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag