Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 22301 Certification Services

Skapa kundförtroende för ert arbete med verksamhetskontinuitet.

LRQA hjälper kunder att förbättra hur man uppfyller kraven i ISO 22301, oavsett storlek, område och typ av organisation. ISO 22301-certifiering ger er möjlighet att uppvisa er förmåga att återhämta er från det oväntade, återuppta era tjänster med minsta möjliga stillestånd – oavsett hur allvarlig händelsen är.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Som marknadsledare inom utvärdering av kontinuitetsprocesser och styrning tillhandahåller LRQA tjänster inom certifiering, utvärdering och utbildning i enlighet med de aktuella internationella kraven i ISO 22301.

GAP-analys

Innan certifiering kan ni i samarbete med en revisor från LRQA identifiera kritiska eller högriskområden i er organisations befintliga ledningssystem för kontinuitet, samt specifika sårbarheter. Våra revisorer kan hjälpa till att avgöra omfattningen av er ISO 22301 GAP-analys för att ge er den flexibilitet som behövs för att fokusera på de områden som är viktiga för er verksamhet.

Certifiering och utvärdering

ISO 22301-certifiering intygar att ni har ett robust och implementerat ledningssystem för kontinuitet och katastrofhantering.

Integrerade revisioner

För organisationer med flera ledningssystem, som t.ex. omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och informationssäkerhet, kan det vara en fördel att använda våra koordinerade utvärderings- och övervakningsprogram för att undvika dubbelarbete och hålla nere kostnaderna.

Certifieringstjänster

Är det dags att se bortom ISO 22301? LRQA tillhandahåller certifiering, validering och verifiering i linje med ledande internationella standarder inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energihantering, it-säkerhet och mycket, mycket mer. 

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag