Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

IRIS CERTIFIERINGSTJÄNSTER MED LRQA

Se till att ni är på rätt spår.

LRQA är specialister inom kvalitetssystemens överensstämmelse och vi har under många år levererat IRIS-certifiering till järnvägsindustrin.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

På LRQA vet vi att alla organisationer är unika och vi tar oss den tid som behövs för att förstå er organisation, vilka behov ni har och hur komplicerat och väl inarbetat ert IRIS kvalitetsledningssystem är.

Vi garanterar vår hängivenhet för att detta ska bli utfört på rätt sätt, för att nå högsta möjliga standard och bästa möjliga resultat för alla berörda parter och ger på så sätt våra kunder tillförlitligheten att våra beslut är rätt.

GAP-analys

LRQA:s GAP-analys utvärderar ert befintliga kvalitetsledningssystem i enlighet med kraven i IRIS, för att testa om er organisation är redo för certifiering. Detta hjälper er att identifiera kritiska, högrisk eller bristfälliga områden i ert ledningssystem. Därefter erhåller ni en rapport som beskriver olika rekommendationer för förbättringar, för att ni ska kunna planera de kommande stegen för att erhålla certifiering.

Certifiering och utvärdering

Vi är specialister inom IRIS ledningssystems överensstämmelse och allt underbyggs med expertråd, utformade att uppfylla järnvägsindustrins behov.

Vi undersöker noga alla problem med exakt, analytisk precision. Vi granskar in i minsta detalj och lämnar inga obesvarade frågor, för att alltid kunna dra korrekt slutsatser.

Certifieringstjänster

Låt inte ert certifieringsarbete stanna med IRIS, LRQA levererar utvärderingstjänster inom certifiering, validering och verifiering för all världens standarder och scheman, inklusive hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energihantering, driftskontinuitet, it-säkerhet och mycket mer.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag