Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

IRIS Certification™ Services

Ujistěte se, že jdete správnou cestou.

Společnost LRQA se již řadu let zaměřuje na zajišťování shody s požadavky standardu v železničním průmyslu a poskytuje certifikaci dle IRIS.

Přehled

Ve společnosti LRQA si uvědomujeme, že každá organizace je jedinečná a věnujeme dostatečný čas porozumění Vaší organizaci, jejím potřebám, komplexnosti a vyspělosti Vašeho systému managementu kvality dle standardu IRIS.

Naší snahou je provádět věci správným způsobem s cílem dosáhnout nejvyšších standardů a nejlepších výsledků pro všechny, a neustále tak poskytujeme našim zákazníkům důvěru v naše rozhodnutí.

Rozdílová analýza (GAP)

Rozdílová analýza od společnosti LRQA posoudí Váš stávající systém managementu kvality vzhledem k požadavkům standardu IRIS s cílem přezkoumat připravenost Vaší organizace k certifikaci. Pomůže identifikovat případné kritické, vysoce rizikové a citlivé oblasti Vašeho systému managementu. Po jejím dokončení obdržíte zprávu s doporučeními ke zlepšení, která Vám pomohou naplánovat další kroky za účelem získání certifikace.

Certifikace a audit

Zaměřujeme se na shodu systémů managementu s požadavky standardu IRIS, s podporou odborných rad zacílených na vyhovění požadavkům železničního odvětví.

Každý problém důkladně a s analytickou přesností prozkoumáme. Nevynecháme žádnou část, zodpovíme všechny otázky, tak abychom učinili přesné závěry.

Auditní služby

Neukončete svou certifikační cestu standardem IRIS; společnost LRQA poskytuje služby certifikace, validace a verifikace podle všech předních světových standardů a schémat, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kontinuity podnikání, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?