Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

IATF 16949-certifiering med LRQA

Fordonsförsäkran som förbättrar leveranskedjans integritet.

LRQA bistår organisationer inom fordonsindustrin att lyckas med certifieringsprocessen enligt uppdateringen IATF 16949 kvalitetsledningssystem, specifikt designat för fordonsindustrin.

GAP-analys

Efter en uppdatering av TS-kraven 2016 utvärderar en GAP-analys enligt LRQA:s IATF 16949 ert nuvarande kvalitetsledningssystem gentemot den nypublicerade standarden i IATF 16949 och rapporterar om hur ert nuvarande system uppfyller kraven, samt hjälper er vid behov att utforma en certifieringsplan.

Certifiering och utvärdering

IATF 16949 rör design och utveckling, produktion, installation och service av fordonsrelaterade produkter. Den uppdaterade TS-standarden togs fram i samarbete med AIAG (Automotive Industry Action Group) och ersätter ISO/TS 16949 som kräver att alla organisationer ska ha implementerat det omarbetade ledningssystemet, i linje med kraven i IATF 16949.

Som ett av få godkända certifieringsorgan med SMMT-godkännande tillhandahåller LRQA global IATF 16949-certifiering.

Integrerade revisioner

Om er organisation implementerar flera ledningssystem – ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet) – kan det vara en fördel att utföra en integrerad revision för att undvika dubbelarbete och hålla kostnaderna nere.

Certifieringstjänster

Certifieringen slutar inte med IATF 16949: LRQA erbjuder utvärderingar för ackreditering, validering och verifiering i linje med världsledandeledande standarder inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energihantering, driftskontinuitet, it-säkerhet och mycket mer. Kontakta oss för mer information.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag