Skip content

Certifiering av ert ledningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet.

FSSC 22000 är en internationellt erkänd livsmedelssäkerhetsstandard som tagits fram för jordbruket, livsmedelstillverkning, förpackning, catering, detaljhandel och transport. Som områdesexperter säkerställer experterna från LRQA att er certifiering går problemfritt, oavsett vilken sektor ni arbetar inom.

FSSC 22000-CERTIFIERINGSJÄNSTER

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Översikt

Oavsett om ni är noviser när det gäller FSSC 22000 eller om ni gör en övergång från ISO 22000 kommer vi att samarbeta med er för att leverera en omfattande granskning, speciellt anpassad efter era specifika behov. Certifieringsprocessen beror på vilken omfattning och kategori ert företag faller inom, de tekniska experterna från LRQA kommer att informera er om vad ni kan förvänta er.

GAP-analys och utbildning

Om ert företag inte är redo för FSSC 22000 eller ni vill få information om vad som måste göras för att erhålla certifiering kan vi i samarbete med er identifiera ev. brister med hjälp av en GAP-analys. Vi erbjuder dessutom flera olika utbildningar som förbereder er personal och ger förutsättningar för att klara revisionen, samtidigt som det hjälper er att utveckla era färdigheter inom livsmedelssäkerhet.

Certifiering och tilläggsmoduler

LRQA erbjuder mer än bara FSSC 22000-certifiering, t.ex. överensstämmande moduler och revisioner rörande andra standarder som kan gynna er verksamhet.

Prata med vårt team redan idag om era behov så hjälper vi er att underlätta er revisionsupplevelse.