Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Information och IT-säkerhet

Hantera risker i en uppkopplad värld

Vår omfattande erfarenhet inom försäkran – kombinerat med prisbelönta It-säkerhetstjänster – hjälper er att ligga steget före cyberriskerna.

Cyberhoten förändras ständigt och det blir allt svårare för organisationer att skydda sig mot avancerade attacker. Ett åtagande inom cybersäkerhet – uppbackat av ett effektivt försäkransprogram – hjälper till att skydda ert företag mot säkerhetsöverträdelser, brist på överensstämmelse, skadat anseende och avbrott.

Våra omfattande tekniska insikter och erfarenheter stöds av vår omfattande cybersäkerhetsportfölj, vilket ger oss möjlighet att samarbeta med ert företag, för att hjälpa er att identifiera specifika hot ni ställs inför, samt erbjuda lösningar för att mildra hoten. Vi kan certifiera era system, identifiera sårbarheter och hjälpa till att förebygga attacker och incidenter som kan påverka er varumärkesintegritet, ekonomi och drift.

Vi tillhandahåller revisions-, utbildnings- och certifieringstjänster i enlighet med världens ledande internationella standarder och program, kompletterat med ett stort utbud av avancerade tjänster inom IT-säkerhet från våra specialister på Nettitude.

Genom att kombinera vår globalt erkända tjänsteportfölj med Nettitudes hotbaserade IT-säkerhet kan vi hjälpa er organisation skapa ett omfattande försäkransprogram, skräddarsytt efter era unika krav – som ger skydd mot de hot ni ställs inför i dag, samtidigt som det säkerställer att ni även är redo för morgondagens risker.

Interested in finding out how we can help your organisation?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag