Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

TJÄNSTER INOM BRC GLOBAL STANDARD FÖR LIVSMEDELSSÄKERHETSCERTIFIERING

Certifierad livsmedelssäkerhet med BRCGS.

Med en omfattning på 18 kategorier – från rått nötkött till fjäderfä till alkoholhaltiga drycker och konfekt – den internationellt erkända standarden BRCGS Livsmedelssäkerhet ger alla typer av livsmedelstillverkare möjlighet att uppvisa att man utför arbetet i enlighet med högt ställda standarder inom livsmedelsproduktion.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Som ledande global leverantör av granskningar för BRCGS Livsmedelssäkerhet arbetar LRQA med granskning av livsmedelstillverkare i alla storlekar, oavsett om det rör tillverkning på flera platser eller är mindre företag.

Utöver Livsmedelssäkerhet utför LRQA även granskningar som rör standarderna för BRCGS lagring och distribution och BRCGS förpackning och förpackningsmaterial.

Kulturmodul

Kulturmodulutvärderingen kan utföras när som helst av alla livsmedelsföretag. Den omfattar ett frågeformulär till medarbetarna där svaren behandlar fyra olika kategorier för att skapa en grund för utvärdering av  livsmedelssäkerhetskulturen genom att upptäcka områden som behöver förbättras. Resultaten mäts över tid och ger tillverkaren tillgång till anonym referensdata.

Modulen handelsvaror

Modulen Handelsvaror gäller för förpackning och material som köps in och förvaras på platsen innan försäljning. Denna tilläggsmodul ger tillverkaren möjlighet att inkludera handelsvaror i BRCGS Global Standards granskningen.

FSMA-modul

För koordinering med FSMA (US Food Safety Modernization Act) kan tillverkaren lägga in den frivilliga FSMA-modulen i granskningen BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet. Modulen överbryggar skillnaderna mellan kraven i standarderna FSMA och BRC och berör huvudsakligen anläggningar som arbetar med eller planerar att arbeta med kunder i USA.

AOECS (Association of European Coeliac Societies)

Denna modul gäller för tillverkare som producerar glutenfria livsmedelsprodukter i enlighet med AOECS-standard. Även om modulen är globalt relevant så har den tagits fram baserat på den europeiska lagstiftningen och kraven i AOECS.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag