Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

SLUŽBY CERTIFIKACE DLE STANDARDU BRCGS FOOD SAFETY

Certifikace bezpečnosti potravin dle standardu BRCGS.

Přehled

Jako přední světový poskytovatel auditů dle standardu BRCGS pro bezpečnost potravin,spolupracuje společnost LRQA s výrobci všech velikostí na provedení vhodných auditů, ať již jste výrobcem s mnoha závody, či menší podnik..

Kromě oblasti bezpečnosti potravin provádí společnost LRQA audity dle standardu BRCGS Storage and Distribution (skladování a distribuce) a standardu BRCGS Packaging and Packing Materials (obaly a obalové materiály).

Modul kultury

Audit modulu kultury lze provést kdykoliv u jakéhokoliv podniku v oblasti potravin. Jedná se o dotazník pro zaměstnance se zaměřením na čtyři kategorie, které hodnotí kulturu v oblasti bezpečnosti potravin. Dotazník umožňuje stanovit oblasti dalšího rozvoje.  Výsledky se po určité době vyhodnocují a poskytují výrobcům přístup k anonymním údajům pro další srovnání.

Modul obchodovaného zboží

Modul obchodovaného zboží se vztahuje na obaly a materiály zakoupené a skladované v podniku před prodejem. Doplňkový modul umožňuje výrobcům zahrnout obchodované zboží do auditu dle standardů BRCGS Global.

Modul FSMA

Za účelem sjednocení s požadavky FSMA (Food Safety Modernization Act) mohou výrobci k auditu dle standardu BRCGS Global přidat dobrovolný modul FSMA. Modul překlenuje mezeru mezi požadavky standardů FSMA a BRCGS a je nezbytný pro zařízení, která spolupracují nebo plánují spolupráci se zákazníky se sídlem v USA.

Asociace evropských organizací celiaků (Association of European Coeliac Societies, AOECS)

Tento modul je určen pro výrobce bezlepkových potravinových výrobků podle standardu asociace AOECS. Modul byl vytvořen na základě evropské legislativy a požadavků asociace AOECS, nicméně má celosvětovou platnost.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?