เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร

ทุกอย่างที่คุณต้องทราบในเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร

  • ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 3 จาก 3 รายการ
ล่าสุด

เอกสารข้อมูล FSSC 22000 เวอร์ชัน 5.1

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล FSSC v5.1 เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและข้อกำหนดใหม่ที่นำมาใช้ในมาตรฐานเวอร์ชันล่าสุด และความหมายเหล่านี้สำหรับองค์กรของคุณ

FSSC 22000 v4.1 – ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ มกรำคม 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (BoS) สาหรับมาตรฐาน FSSC 22000 รุ่น 4.1 ตัดสินใจว่านับจากวันที่ 31 มกราคม 2562, ข้อกาหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนามาพิจารณาโดย CB

FSSC 22000
อาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจบริการหรือการโรงแรม
ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?