Skip content
+66(2) 459 0252

ติดต่อเรา

ด้วยการผสานรวมความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการตรวจประเมิน การตรวจสอบ และการประเมิน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานของเราสามารถมอบโปรแกรมที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ ผสานรวมการส่งมอบแบบเห็นหน้ากันกับแบบระยะไกลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมข้อกำหนดทุกประการ ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยทางอาหารและสวัสดิภาพสัตว์ ไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การสร้างความยั่งยืน สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน การผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพ

ประสบการณ์ของเราช่วยให้เราสามารถมองไปไกลกว่าเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์ และการแนะนำการดำเนินการที่จะทำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณ นั่นคือ การปกป้องแบรนด์ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความไว้วางใจ

สนใจที่จะค้นหาว่าเราสามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร?

ติดต่อเรา