Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 27001:2013 och ISO 27001:2022

Jämförelseguide för kontroller

För mer information om våra tjänster

Den internationella standarden som beskriver kraven på ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) har uppdaterats. 

Den nya versionen av standarden innehåller de kontroller som beskrivs i ISO 27002:2022 och organisationer måste se över sin riskbedömning för att avgöra om uppdateringar eller nya riskbehandlingar måste genomföras. 

Ladda ner vår användbara jämförelseguide för kontroller för att lära dig mer om de viktigaste skillnaderna mellan ISO 27001:2013 och ISO 27001:2022 kontroller samt de fyra nya teman som har införts. 

ISO 27001 Comparison guide

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag