Skip content

Ökad global handel medför nya utmaningar inom hälsa och säkerhet, vilket har skapat ett behov av en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö som kan möjliggöra ett globalt riktmärke samt medföra att ribban för hälsa och säkerhet höjs på arbetsplatsen. Av denna anledning har ISO utvecklat en internationell standard som kan användas av organisationer oavsett storlek, bransch eller geografisk plats.

Ladda ner den här engelska guiden nu.