Skip content

Gå med i vårt nätverk idag och få exklusiva förmåner, som utbildningsrabatter, nätverksmöjligheter och företagsrekommendationer.

LRQAs konsultnätverk hjälper dig att komma i kontakt med organisationer som behöver hjälp, stöd och vägledning vid implementering och underhåll av sitt ledningssystem. Ofta är certifiering enligt internationella standarder en förutsättning för att göra affärer. Det kan förbättra din trovärdighet hos befintliga och potentiella kunder, bidra till att förbättra ditt företags rykte och öka din kundbas och/eller din leveranskedja.

LRQA förstår att det kan vara svårt för vissa organisationer att hitta en dedikerad resurs med tid, kunskap och färdigheter för att implementera ett ledningssystem. Det är här LRQAs konsultnätverk kan hjälpa till. 

LRQA har genom åren byggt upp ett nätverk av konsulter som har djupgående kunskap och erfarenhet av att implementera ledningssystem för relevanta internationella standarder inom ett brett spektrum av marknadssektorer. 

Vi kan förmedla kontakt med en lista över ledningssystemkonsulter som behärskar de flesta internationella standarder. LRQA ser till att de är lokala, har kompetens att implementera det ledningssystem som varje kund kräver och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom den relevanta marknadssektorn. 

Hur fungerar det?

Registrera dig helt enkelt för att gå med i LRQA:s konsultnätverk. Som medlem i nätverket får du rabatt på alla offentliga utbildningar, uppdateringar om nya och befintliga standarder samt inbjudan till nätverksträffar och webbseminarier. Vi kommer också att hänvisa ditt företags kontaktuppgifter till kunder som letar efter konsulttjänster inom ledningssystem.

För att hjälpa potentiella och befintliga kunder att implementera nya system kommer vi att vidarebefordra information om konsulter som passar deras kriterier när det gäller bransch och standardiserad erfarenhet. Du kan enkelt bli medlem i vårt konsultnätverk genom att hänvisa kunder till oss. För att få fördelarna med medlemskapet måste du hänvisa minst en organisation till oss varje år.

Vad kostar det att bli medlem?

Inget, vårt konsultnätverk är en gratis resurs för oberoende konsulter inom ledningssystem.

Fördelar för medlemmar i konsultnätverket

Hänvisning av kontaktuppgifter 

Beroende på specialisering, branscherfarenhet och plats förmedlas ditt konsultföretags kontaktuppgifter till organisationer som söker hjälp och stöd med sitt ledningssystem.

Fri tillgång till webbseminarier

Vi är medvetna om att det inte alltid är möjligt för dig att delta i våra nätverksevenemang, så vi kan ge dig tillgång till våra webbinarier med uppdateringar om specifika standarder, certifieringar eller serviceändringar.

Nätverksevenemang 

För att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om nya och befintliga standarder tillhandahåller vi uppdateringar om aktuella certifieringsfrågor som kan påverka dig och dina kunder och ger dig också möjlighet att nätverka med dina kollegor. 

Personlig kontaktpunkt 

Under kontorstid vill vi göra det enkelt för dig att tala direkt med oss när du behöver det. Genom att ha en personlig kontaktpunkt kan du få direkt tillgång till en medlem av vårt säljteam som kan hjälpa dig med eventuella frågor eller kundförfrågningar.

Lättillgänglig information om standarder 

Vi producerar ständigt innehåll med mervärde om standardrevisioner och nya standarder och tjänster.  Genom att vara medlem i vårt konsultnätverk får du tillgång till vitböcker och vägledningsdokument via vår webbplats.

15 % rabatt på klassrumsutbildning för dig och dina kunder 

Vi förstår att du som konsult kanske vill förbättra din kunskap om ledningssystem. Som medlem i vårt konsultnätverk får du 15 % rabatt på alla LRQAs klassrumskurser och virtuella klassrumskurser (bokningskod krävs). När du hjälper kunder med deras ledningssystem kan det vara nödvändigt att rekommendera att delta i en utbildning. Som medlem i vårt konsultnätverk är du och dina kunder berättigade till 15 % rabatt på alla LRQA:s offentliga kurser (bokningskod krävs).

Våra medlemmar i konsultnätverket kan hjälpa till med

Registrerade konsulter

LRQA har inte tillstånd från våra tillsynsmyndigheter att rekommendera tjänster från någon specifik konsult. Vi förstår dock att du vill ha förtroende för den konsult som du har valt för att hjälpa och stödja dig med dina ledningssystem.  Vi ger därför alla fullt registrerade medlemmar i konsultnätverket en logotyp för de konsulter som framgångsrikt har implementerat certifierade ledningssystem. 

Logotypen för Registered Consultant status får inte och ska inte användas av konsulten för att antyda att de är certifierade och/eller rekommenderade av LRQA. Denna logotyp får endast användas av konsulten så länge som denne är medlem i LRQA:s konsultnätverk.