Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

BRCGS environmental and sustainability

Udržitelnost a environmentální kontroly v balení potravin

Od svého založení v roce 1996 stojí BRCGS v čele bezpečnosti potravin jako organizace zodpovědná za prosazování standardů bezpečnosti potravin v celém dodavatelském řetězci, od odpovědného získávání zdrojů až po obalové materiály a distribuci.

Od svého založení v roce 1996 stojí BRCGS v čele bezpečnosti potravin jako organizace zodpovědná za prosazování standardů bezpečnosti potravin v celém dodavatelském řetězci, od odpovědného získávání zdrojů až po obalové materiály a distribuci.

Na této cestě se podařilo překonat mnoho problémů, ale potravinářské normy ve 20.létech 21.století budou určovány zcela novými výzvami v oblasti udržitelnosti a dopadu na životní prostředí.

Je důležité, abychom jako vedoucí představitelé v oblasti bezpečnosti potravin zvážili, jak lze dnešní otázky životního prostředí a udržitelnosti řešit prostřednictvím norem pro bezpečnost potravin, jako jsou normy BRCGS, a jak je do nich začlenit. Pomůže to nejen dosáhnout náročných environmentálních cílů, ale také splnit rostoucí očekávání konečného spotřebitele.

Často kladenou otázkou je, jak je udržitelnost integrována do norem bezpečnosti potravin, jako je BRCGS? V mnoha ohledech se však udržitelnost již řeší prostřednictvím stávajících auditů. Je tomu tak proto, že mnoho norem v oblasti životního prostředí a udržitelnosti již existuje nezávisle a od auditorů BRCGS v oblasti bezpečnosti potravin se očekává, že v případě, kdy je klient již certifikován podle norem udržitelnosti nebo uvádí tvrzení týkající se jeho udržitelnosti a/nebo environmentální výkonnosti, zkontrolují, zda jsou tato tvrzení přesná a podložená.

Dobrým příkladem je palmový olej. Pokud společnost deklaruje udržitelnou produkci nebo spotřebu palmového oleje, očekává se, že během auditu bezpečnosti potravin BRCGS auditor zkontroluje, zda proběhl příslušný audit palmového oleje (tj. RSPO) a zda bylo dosaženo certifikace. Ačkoli tedy BRCGS neprovádí přímo audit udržitelnosti, auditoři hrají klíčovou roli při kontrole, zda jsou uváděná tvrzení podložená.

Jinde je dopad přímější. Společnost BRCGS Packaging zavedla doplňkové moduly zaměřené na životní prostředí a udržitelnost. Například Doplňkový modul 10 (Prevence ztrát plastových pelet) se zaměřuje na omezení předvýrobního plastového odpadu, který potenciálně končí v životním prostředí, zejména ve vodních tocích, kam se může dostat volně žijící zvěř.

Kroky, jako je zavedení doplňkového modulu 10, odrážejí neustále rostoucí význam udržitelnosti pro výrobce obalů na potraviny, protože zákazníci kladou stále větší důraz nejen na výrobky, ale i na jejich obaly - což je velmi aktuální trend.

S rostoucím povědomím zákazníků se však iniciativy, jako je doplňkový modul 10, budou prosazovat ještě více, a až k tomu dojde, budou orgány jako BRCGS schopny vyvinout nové moduly a normy, které pomohou k dalším změnám.  V oblastech, jako je snižování emisí oxidu uhličitého, jsme viděli, jak s rostoucím tlakem zákazníků na větší úsilí dochází k prudkému zrychlení přijímání norem. Totéž se stane i v oblasti udržitelnosti, je to jen otázka času.

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?