Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

implementing a food safety culture

FSSC a zavádění kultury bezpečnosti potravin: Tři C

Důsledky špatného zajištění bezpečnosti potravin jsou v lepším případě nepříjemné a v horším případě fatální. Není proto divu, že jako spotřebitelé očekáváme, že výrobci a prodejci budou ve všem, co dělají, bezpodmínečně dbát na bezpečnost potravin.

Pro vedoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti potravin je však nemožné dohlížet na všechny aspekty každého provozu, a právě zde hraje rozhodující roli kultura - zajištění osobní angažovanosti každého zaměstnance na všech úrovních, od ředitelství až po výrobní halu.

Jak se říká, kultura je to, co vaši lidé dělají, když se nikdo nedívá - dělají správné věci, ne nutně ty nejrychlejší nebo nejlevnější.  GFSI definuje kulturu jako "sdílené hodnoty, přesvědčení a normy, které ovlivňují myšlení a chování v oblasti bezpečnosti potravin v organizaci, napříč organizací a v celé organizaci". Správná kultura zvýší bezpečnost potravin tím, že zvýší povědomí, zlepší znalosti a podpoří správné chování každého zaměstnance.

Dosažení správné kultury bezpečnosti potravin má zřejmé výhody pro pověst značky, lepší kontinuitu podnikání a předcházení stahování výrobků z trhu a případným soudním sporům. Kultura však může také posunout provoz z pozice reaktivity do pozice proaktivity - zůstat o krok napřed před osvědčenými postupy v oblasti bezpečnosti potravin a měnícími se požadavky regulačních orgánů a zákazníků. Kde tedy začít?

Pro organizace, které chtějí zavést nebo rozšířit silnou kulturu bezpečnosti potravin, poskytuje systém certifikace systému bezpečnosti potravin (FSSC) vynikající rámec pro činnost. FSSC 22000, základní norma systému, která upravuje certifikaci systémů řízení bezpečnosti potravin (FSMS), vyžaduje, aby organizace předložily důkazy o závazku k bezpečnosti potravin ze strany vedoucích pracovníků. Součástí těchto důkazů jsou klíčové prvky silné kultury bezpečnosti potravin, včetně komunikace, školení, zpětné vazby od zaměstnanců a měření výkonnosti programu bezpečnosti potravin.

Nástroje, jako jsou pokyny FSSC 22000 "kultura bezpečnosti potravin", mohou také pomoci překonat skutečnost, že kultura může být abstraktním pojmem, jehož zavedení je snazší říci než provést. Hmatatelné požadavky a ověřené přínosy certifikace mohou pomoci zajistit potřebnou podporu vyššího vedení i závazek jít příkladem a nejen říkat, co se očekává, ale také to předvádět.

Základem všeho je silná komunikace. Úspěšná implementace protokolů o bezpečnosti potravin je zcela závislá na tom, jak dobře jsou tyto protokoly komunikovány.  To znamená nejen jasně vysvětlit zaměstnancům, co mají dělat, ale také proč jsou tyto protokoly důležité, a pravidelně jim připomínat důsledky jejich nedodržení. Tímto způsobem se týmy stanou odpovědnými za bezpečnost potravin a budou se cítit zodpovědnější za své jednání.

Skutečné zavedení kultury bezpečnosti potravin může být pro vedoucí pracovníky v potravinářském průmyslu obtížným úkolem, ale tyto 3C (certification, commitment, communication) - certifikace, závazek a komunikace - jsou pevným výchozím bodem.  Pomocí tohoto přístupu lze rychle dosáhnout pokroku směrem k pozitivní kultuře a všem výhodám, které to přináší, pokud jde o posílení úsilí organizace v oblasti bezpečnosti potravin.

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?