Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Formulář pro oznámení stažení výrobku z trhu.

Formulář pro oznámení stažení výrobku z trhu.

Zde můžete zaregistrovat informace o stahování vašeho výrobku z trhu

Formulář pro oznámení o incidentu / stahování produktu z trhu

Incidenty a stahování z trhu (veřejné / neveřejné) musí být hlášeny prostřednictvím našich webových stránek. U řady certifikačních standardů je povinné hlášení, pokud vaše organizace provádí (veřejné / neveřejné) stahování výrobku z trhu. 

Co je to incident?

Incidenty (v některých normách označované také jako "závažné události") jsou okolnosti, které mají dopad na váš systém řízení bezpečnosti potravin a/nebo na integritu vaší certifikace. Patří mezi ně ohrožení bezpečnosti potravin v důsledku přírodních nebo člověkem způsobených katastrof (např. válka, stávka, terorismus, zločin, záplavy, požár, zemětřesení, zákeřné hackerské útoky na počítače, pandemie atd.) Mezi incidenty patří také soudní řízení, trestní stíhání, významné problémy s místními orgány (např. pokuta udělená orgánem pro bezpečnost potravin) atd.

Ve všech těchto případech je nutné podat hlášení prostřednictvím našich webových stránek na níže uvedeném odkazu.

Upozorňujeme, že většina norem stanoví lhůtu, ve které musíte událost nahlásit (např. do 24 hodin nebo do 3 kalendářních dnů od zjištění incidentu). Proto se dobře podívejte na požadavky normy vaší certifikace nebo se obraťte na svého auditora.

Co je to stažení výrobku z trhu (Recall = veřejné / Withdrawal = neveřejné)?

Stažení výrobku z trhu je opatření, které vaše organizace provede například proto, že při používání vašich výrobků došlo k nebezpečné situaci.

Veřejné stažení výrobku z trhu (Recall): Jakékoli opatření, jehož cílem je dosáhnout vrácení nebezpečného výrobku, který již byl dodán nebo zpřístupněn spotřebitelům výrobcem nebo distributorem.

Neveřejné stažení výrobku z trhu (Withdrawal): Jakékoli opatření, jehož cílem je zabránit distribuci, vystavování a nabízení výrobku, který neodpovídá specifikaci, a/nebo výrobku, který může být pro spotřebitele nebezpečný.

Proč a kdy by mělo být stažení výrobku z trhu/stáhnutí výrobku z oběhu nahlášeno LRQA?

Pro certifikované společnosti v potravinářském průmyslu platí podle různých certifikačních norem povinnost nahlásit stahování výrobku z trhu certifikačnímu orgánu, pokud se týká výrobků nebezpečných pro spotřebitele. V případě standardu IFS je tato povinnost stanovena také v případě stahování výrobku z nařízení (místního) úřadu. V jiných průmyslových odvětvích může být rovněž povinné nebo žádoucí hlásit stahování výrobku z trhu orgánu LRQA. Stahování výrobku z oběhu nahlaste co nejdříve s ohledem na požadavky normy a státních orgánů. Tím není vyloučena zákonná povinnost hlášení státním orgánům, kterou máte jako společnost. Pokud se jedná o stahování výrobků/stáhnutí výrobků z trhu, musíte informovat další články řetězce.

Co udělá LRQA s vaší zprávou o incidentu/stažení výrobku?

Na základě zprávy LRQA určí, zda je nutné s vámi sjednat další schůzku za účelem následného auditu. Je třeba prověřit, do jaké míry je stahování z trhu důsledkem nefunkčnosti nebo neúplného fungování certifikovaného systému řízení. LRQA chce také zjistit, zda bylo stažení z trhu provedeno na základě vašich vlastních postupů a systematiky a zda byla opatření, která jste přijali, provedena účinně.

Incidenty, které mají dopad na bezpečnost potravin, budou řešeny případ od případu a v případě potřeby sledovány následným auditem.

Kliknutím sem přejdete na formulář oznámení.

Tyto formuláře jsou shromažďovány a zpracovávány celosvětově, proto je prosím vyplňte v angličtině. Děkujeme Vám!

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?