เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS)

ISO 22000 Internal Auditor.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการทราบและเข้าใจวิธีการตรวจประมินตามมาตรฐานระบบ ISO 19011: 2018

เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย …

 • ประโยชน์ต่อธุรกิจในการประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจประเมินภายใน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการจัดทำระบบ ISO 22000: 2018
 • วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมายและข้อกำหนดที่สำคัญของ ISO 22000: 2018
 • กระบวนการตรวจประเมินระบบ ISO 22000: 2018 ภายในองค์กรสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารขององค์กร
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารภายในองค์กร
 • วิธีวางแผนการตรวจประเมินโดยจัดทำรายการตรวจที่มีประสิทธิผล
 • วิธีการยืนยันว่าการทำงานภายในองค์กรสอดคล้องกับข้อกำหนด
 • การตรวจความสอดคล้องสามารถส่งผลต่อความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการจัดการ
 • การรวบรวมหลักฐานประจักษ์ผ่านการสังเกต, การสัมภาษณ์และการสุ่มตรวจเอกสาร
 • การรายงานผลการตรวจประเมินอย่างถูกต้อง
 • การปฏิบัติการแก้ไขคืออะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
 • วิธีการในการติดตามผลและยืนยันความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินไป

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ …

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรวจประเมินมาก่อน
 • แนะนำว่าก่อนเรียนหลักสูตรนี้ ควรผ่านการเรียนหลักสูตร ISO 22000: 2018 Appreciation and Interpretation มาก่อน

การเรียนรู้ในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป

 • FSMS Auditor/Lead Auditor
 • Tutored Audits (สอนและแนะนำการตรวจจริงที่องค์กรของคุณ)
 • ดูเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 วัน

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?