Skip content
lue Colored Dynamic Motion Long Exposure Blurred Lines in Dark

ปรับปรุงระบบการจัดการของคุณจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การตรวจรับรองที่เป็นอิสระและได้รับการยอมรับสามารถจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของคุณเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าของคุณ

ระบบการจัดการ

เรียนรู้จากอดีต ดำเนินการกับปัจจุบัน และตอบสนองต่ออนาคต

LRQA คือผู้ให้บริการด้านการตรวจรับรองที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งดำเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระที่ครอบคลุมมาตรฐานและแผนการต่างๆ รวมทั้งยังมีโปรแกรมการรับรองที่กำหนดเองอีกด้วย เราให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ที่ดำเนินงานในภาคส่วนที่สำคัญทุกภาคส่วนทั่วโลก เมื่อทำการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการอนุมัติทางเทคนิค เราจะมอบใบรับรองให้แก่คุณ

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

ด้วยการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำกว่า 50 แห่งทั่วโลก การรับรองโดยอิสระของเราจึงทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเชื่อถือในองค์กรโดยผ่านแบรนด์ LRQA ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เราช่วยให้คุณมุ่งเน้นในเรื่องที่สำคัญต่อองค์กรของคุณ ด้วยการเพิ่มมูลค่าผ่านบริการด้านการรับรองที่เหมาะสม

บริการด้านการรับรองระบบการจัดการ

 • Cityscape roundabout

  คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย

  เพื่อมอบความพอใจให้แก่ลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณ และสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมากขึ้น

 • Red peppers

  อาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจบริการหรือการโรงแรม

  ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นและห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การวางระบบความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งผ่านการตรวจรับรองโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีฐานที่มั่นในทั่วโลกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 • Stethoscope

  การแพทย์

  ปฏิบัติตามขอบเขตของกฎข้อบังคับด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

 • Circuit board

  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและโลกไซเบอร์ (Infosecurity & Cyber)

  ลดความเสี่ยงของคุณในด้านภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสารสนเทศและการโจมตีทางไซเบอร์

 • Rainforest

  ภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  การจัดการความเสี่ยงของภาวะโลกร้อนและความเสี่ยงต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผล จะให้ประโยชน์มากมายต่อองค์กร

 • Plane above clouds

  ยานยนต์ การบินและอวกาศ และการขนส่ง

  ในภาคส่วนยานยนต์ การบินและอวกาศ ตลอดจนการขนส่งที่มีข้อกำหนดที่เคร่งครัด การรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในเรื่องคุณภาพและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง