Skip content
lue Colored Dynamic Motion Long Exposure Blurred Lines in Dark

Povyšte svůj systém managementu – od souladu s předpisy, ke zvyšování výkonnosti.

Nezávislá akreditovaná certifikace prokazuje, že Vaše výrobky či služby splňují očekávání Vašich zákazníků, a může tak být užitečným nástrojem pro zvýšení kredibility.

Akreditovaná certifikace systémů managementu

Vyžádat nabídku

Učte se z minulosti, řiďte současnost a připravte se na budoucnost.

Společnost LRQA je předním nezávislým poskytovatelem služeb akreditované certifikace napříč širokým spektrem standardů, schémat a auditů na míru. Své služby poskytujeme společnostem po celém světě a působícím ve všech hlavních odvětvích. Jakmile provedeme úspěšné posouzení a vydáme technické schválení, udělíme Vám certifikát.

Proč s námi spolupracovat?

Nezávislou certifikaci společnosti LRQA uznává více než 50 akreditačních orgánů po celém světě a poskytuje Vám tak důvěryhodnost před Vašimi zúčastněnými stranami. Pomáháme Vám soustředit se na to, co Vaše organizace potřebuje nejvíce, prostřednictvím přidané hodnoty v podobě správných auditních služeb.

Chci více informací k systémům managementu

Podívejte se na naši globální stránku Síň slávy s našimi mezinárodními partnery (anglicky)

Novinka! Od nynějška budou naši věrní partneři, kteří jsme byli úspěšně certifikováni více než 25 let nebo 30 let, oceněni v síni slávy LR. Zjistěte, kdo jsou tito speciální partneři.

Podívejte se na naši globální stránku Síň slávy s našimi mezinárodními partnery (anglicky)
Hall of Fame.

Certifikace systémů managementu

 • Cityscape roundabout

  Kvalita, životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Uspokojte své zákazníky, snižte svůj environmentální dopad a vytvořte zdravější a bezpečnější pracovní prostředí.

 • Red peppers

  Potraviny, nápoje a pohostinství

  V prostředí rostoucí globalizace a složitých dodavatelských řetězců je nutností používat správné systémy bezpečnosti potravin – verifikované uznávaným orgánem s globální zkušeností.

 • Stethoscope

  Zdravotnictví

  Dosáhněte souladu s předpisy v rámci komplexního regulačního rámce pro zdravotnické prostředky.

 • Circuit board

  Bezpečnost informací

  Omezte riziko kyberútoku a ohrožení týkající se bezpečnosti informací.

 • Rainforest

  Změna klimatu a udržitelnost

  Efektivní management rizik v oblasti změn klimatu a udržitelnosti může vést k řadě přínosů pro Vaši společnost.

 • Plane above clouds

  Automobilový průmysl, letecký průmysl a doprava

  V prostředí velmi regulovaných odvětví automobilového a leteckého průmyslu a dopravy prokazuje audit Vaše úsilí v prosazování kvality a neustálého zlepšování.