เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป

แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม GDPR

ข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป (GDPR) กำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การเพิ่มสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคอีกครั้ง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

 GDPR กำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องพิจารณาให้การคุ้มครองข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการต่างๆ ขององค์กร โดยจะเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ ทำการรวบรวม ดำเนินการ และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลของแต่ละบุคคลผ่านทางสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนั้นจัดเก็บไว้ที่ไหน

หลังจากที่ GDPR มีผลบังคับใช้ในว้นที่ 25 พฤษภาคม 2018 ปัจจุบันข้อบังคับนี้ยังได้รับการกำหนดให้ต้องมีการรับรองโดยองค์กรตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างไรก็ตาม มีการปรับเปลี่ยนระหว่างข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001 กับ GDPR ในแง่วิธีที่องค์กรต่างๆ ควรบริหารจัดการนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาตรการควบคุม และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อกำหนดของ GDPR โดยแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ประโยชน์ของ GDPR

สร้างความเชื่อมั่น

การปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่า องค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่โปร่งใสมากขึ้น เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจสำหรับผู้บริโภค บรรดาหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มที่จะไม่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรที่ไม่พยายามปฏิบัติตาม GDPR ค่าปรับสูงสุดของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการไม่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล) สูงถึง 20 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 4% ของผลประกอบการทั่วโลกในปีที่ผ่านมา แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า 

กระบวนการที่ลดขั้นตอนลง

GDPR ส่งเสริมกระบวนการที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้พนักงานเคารพในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลแยกตามการออกแบบ

การส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลโดยเริ่มต้นจากโครงการแก้ไขปัญหาใดๆ ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ GDPR

LRQA ตระหนักดีว่าแต่ละองค์กรมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ผลกระทบของข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการติดตั้งของคุณและสภาวะการเติบโตของระบบบริการจัดการของคุณ

LRQA ให้บริการต่างๆ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล โดยเสนอทั้งบริการการฝึกอบรมและการตรวจประเมินเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้

แม้ว่า GDPR จะยังไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ LRQA เสนอบริการการฝึกอบรมและการตรวจประเมินแบบต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้ รวมถึง:

  • ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ GDPR: การแนะนำหลักการที่สำคัญและแนวคิดของ GDPR
  • หลักพื้นฐานของ GDPR: การอธิบายเกี่ยวกับผลที่ตามมาของ GDPR ที่มีต่อองค์กรของคุณและขั้นตอนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO): ช่วยให้ DPO สามารถเตรียมตัวที่จะรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ใหม่นี้
  • การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ GDPR
  • การแม็ปและการจัดประเภทข้อมูล
  • การประเมินผลกระทบของการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Impact Assessment - DPIA) หรือการฝึกอบรม DPIA เพื่อให้คุณสามารถทำการตรวจประเมินภายในองค์กรได้
  • การประเมินและการรับรองว่าถูกต้องตาม GDPR
  • โมดูลการฝึกอบรมออนไลน์ (eLearning) ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • การฝึกอบรม การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ และการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ), มาตรฐาน ISO 22301 (ความปลอดภัยทางสังคม – ระบบจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ) และมาตรฐาน BS 10012 (ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม

ผู้ตรวจประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง รวมทั้งมีมุมมองที่เป็นกลางเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม พวกเขาทำงานกับลูกค้าชั้นนำในธุรกิจการเงิน โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต บริการให้คำปรึกษา งานยุติธรรม ส่วนงานภาครัฐ เพื่อมอบบริการตรวจประเมินที่ครอบคลุม มีมาตรฐานสอดคล้อง และมึความยุติธรรม

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ LRQA มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและด้านไอที ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละภาคส่วน พวกเขาเป็นบุคคลแถวหน้าในด้านการพัฒนามาตรฐานสากลมานานหลายทศวรรษแล้ว ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการตรวจประเมิน การรับรอง และการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ISMS

ธุรกิจของคุณจะช่วยให้ LRQA สามารถช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ LRQA Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?